logotyp
Položek: 1-10 z celkem: 89   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality ZŠ Velká Bíteš

Konec školního roku 2023/2024

Letošní školní rok byl z hlediska etiologie hospitalizací dětí náročný. U žáků se jednalo především o poruchy chování různého stupně a. ADHD.
V roce 2023/2024 prošlo naší školou celkem 152 žáků. Věřte, že není lehké zvládat neustálé změny kolektivu třídy, zajišťovat soudržnost skupiny, řešit kázeňské problémy, každodenní konflikty, přitom být spravedlivý, vyrovnaný, objektivní, pozitivně laděný, motivovat děti k práci v součinnosti s plněním požadavků výchovně- vzdělávacího procesu.
Proto chci touto cestou poděkovat svým kolegyním a kolegům za jimi odvedenou práci a popřát jim zaslouženou letní dovolenou potřebnou na regeneraci sil.

Ocenění žáků naší školy

Ocenění žáků naší školyDovednost dětí ZŠ při DPN byla oceněna ve výtvarné soutěži pořádané Vodárenskou akciovou společností, a.s. – „Voda pro mír“. V konkurenci mnoha školských zařízení se naši mladí výtvarnici dokázali prosadit, kdy v kategorii „Kolektivní práce“ dosáhli na krásné druhé místo.
Všichni soutěžící žáci a zainteresovaní pedagogové si zaslouží nejen gratulaci k vynikajícímu výsledku, ale též poděkování za reprezentaci školy.

Gratulujeme a děkujeme!

Vystoupení bítešských umělců

Vystoupení bítešských umělců

O zpestření školních povinností na ZŠ při DPN Velká Bíteš se v polovině května postarali místní umělci. Díky bezchybné organizaci paní učitelky Alice Valešové mohli naši žáci zhlédnout a vyslechnout vystoupení dětí Národopisného souboru Bítešan pod vedením Dany Jirglové. S hudebním doprovodem Jaroslava Coufala (harmonika) a Alice Valešové (housle) přiblížili našim mladým divákům folklór z Podhorácka. Nezapomenutelným zážitkem bylo také vystoupení dvojice violoncellistek Ireny Valachové a Alice Valešové, které do svého repertoáru zařadily díla klasická i moderní.
Všem vystupujícím i organizátorce akce srdečně děkujeme!

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných dětí

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných dětíVeškerá klasifikace získaná během hospitalizace dítěte bude formou "Výpisu z třídního výkazu" odesílána pomocí DS kmenovým školám ve dnech 11. 6. - 13. 6. 2024

Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ při DPN Velká Bíteš

V souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě znění Pravidel Kraje Vysočina ze dne 8. 6. 2021, č. 04/21, jimiž se vydává jednotný volební řád pro školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina oznamuje volební komise, jmenovaná ředitelkou školy 2. 5. 2024, místo, datum a dobu konání voleb do školské rady Základní školy při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš, U Stadionu 285. Školská rada bude mít tři členy.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci dané školy. Naše škola při zdravotnickém zařízení není kmenovou školou a složení žáků ve třídách se v průběhu školního roku několikrát změní. Proto zástupcem nezletilých žáků ve školské radě je zaměstnanec dětské psychiatrické nemocnice. Kandidáty navrhuje ředitel DPN.

Místo konání voleb: ZŠ při DPN Velká Bíteš, U Stadionu 285, Velká Bíteš, sborovna školy.

Datum a čas voleb: 2. června 2024, 12.00 – 14.00 hod. ve volební místnosti každý volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáty do školské rady.

Kandidáty do školské rady navrhují zaměstnanci ZŠ při DPN a zaměstnanci DPN.

Kandidátka bude zveřejněna od 20. května 2024 na úřední tabuli v prostorách školy.

Ve Velké Bíteši dne 2. 5. 2024
 
                                                                      Mgr. Alice Bednářová
                                                                            ředitelka školy

Voda pro mír

Voda pro mírPři příležitosti Světového dne vody (22. 3.) vyhlásila Vodárenská akciová společnost, a.s. soutěž na téma „Voda pro mír“. Tato výzva byla skvělou příležitostí pro naše menší prvostupňové i ty starší žáky, aby ukázali svoje výtvarné dovednosti. Pod vedením paní učitelek Jany Bartoškové a Milady Poláčkové kreslili, malovali, stříhali, lepili, využívali různé techniky. Děti práce velmi bavila a do soutěže vytvořily krásné výtvory – přesvědčte se ve fotogalerii.
Nyní už netrpělivě čekají na vyhodnocení. Držme jim palce!
Mgr. Jana Bartošková, Milada Poláčková

Velikonoční prázdniny nebo něco jiného?

Velikonoční prázdniny nebo něco jiného?Již jsme přivykli tomu, že k Velikonocím u nás náleží pro žáky a studenty všech typů škol prázdniny. Ti starší si jistě vzpomenou na dobu, kdy bylo toto celé sváteční období koncentrováno do jednoho dne – tak zvaného Červeného pondělí spojeného především s pomlázkou, jež bylo i v minulosti státním svátkem, ale jiné volno mu nepředcházelo.
Jako každý rok, i leteos si naše děti s pomocí šikovných paní učitelek Poláčkové a Bartoškové vyzdobily prostory školy různými výtvory symbolizujícími svátky jara, ať už těmi pohanskými či křesťanskými. Podívejte se do fotogalerie. Pokud se však dětí dotážeme, proč jsou velikonoční prázdniny (v novodobé ČR poprvé v roce 1990, od roku 2016 se stal Velký pátek státním svátkem), většinou se odpovědi nedočkáme. Jaký je tedy důvod jejich zavedení?
Vrcholem církevního roku jsou pro křesťany Velikonoce završené tzv. triduumem (třídením) začínajícím Zeleným čtvrtkem a končícím Velikonoční nedělí.
Zelený čtvrtek připomíná poslední večeři Ježíše s apoštoly. Po večerních mších utichají zvony („odlétly do Říma“) a hudební nástroje. Až do sobotního večera jsou nahrazeny hrkáním.
Velký pátek je dnem Ježíšova ukřižování. Místo mší se v kostelích konají obřady a zpívá zpráva z evangelia o Ježíšově smrti – pašije poukazující na Ježíše jako beránka. Pro křesťany je Velký pátek dnem přísného půstu.
Bílá sobota symbolizuje Ježíšovo přebývání v hrobě. Po setmění se už v kostelích slaví vigilie (bohoslužba v předvečer svátku) nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Světí se oheň a svíce (paškál). Rozeznívají se zvony i hudba, světí se voda a uděluje svátost křtu čekatelům (katechumenům).

Klidné a pohodové Velikonoce všem!

Světový den rádia

Světový den rádia13. únor vyhlásilo UNESCO za Světový den rádia, který má poukázat na důležitost tohoto komunikačního prostředku.
V rámci tohoto výročí jsme se s dětmi rozhodli vyzdobit třídy obrázky. Děti tvoření velmi zaujalo – viz fotogalerie, daly průchod své kreativitě. Motivovaly je i písně z rádia.
Mgr. Jana Bartošková

Naše odpoledne v knihovně

Naše odpoledne v knihovněPři vyřčení slova knihovna se většinou každému vybaví regály a police plné knih. Toto je samozřejmě správná asociace, ale nejenom knihy a časopisy nám knihovna leckdy nabízí.
V úterý 16. ledna letošního roku se v knihovně ve Velké Bíteši uskutečnilo „Hraní bavíFest“, kde si mohli návštěvníci zkusit hlavolamy, různé deskové hry, stavebnice…
I my jsme se rozhodli, že využijeme nabídky si zkusit zalámat si hlavu, postavit svoji představu hradu, zahrát si a zvítězit, popřípadě vyhrát sám nad sebou v sudoku.
Všechno toto jsme si splnili, někteří i víc. Hlavolamy byly zajímavé, někdo zkoušel po dlouhém čase složit Rubikovu kostku, někdo se vrátil do mladších let, a co se mu nepovedlo v osmi letech, to už pro něj teď byla maličkost. Můžete se přesvědčit ve fotogalerii.
Odpoledne jsme si velmi užili, čas v knihovně nám uběhl nevídanou rychlostí, a pokud to půjde, budeme se těšit na další akci, které se zase určitě zúčastníme.
                                                                               
                                                                              Mgr. Blanka Hedbávná

Vysočina v zimě

Vysočina v zimě

Položek: 1-10 z celkem: 89   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
U Stadionu 285
595 01 Velká Bíteš

telefon - škola: 566 532 442
telefon - ústředna: 566 531 431,
kl. 112 - sborovna, 113- ředitelna
e-mail: bednarova.alice@centrum.cz
e-podatelna: e-podatelna.zsdpnvb@seznam.cz
www: http://www.zsdpnbites.cz
DS: 7eysxk5

IČO: 70 831 386

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 152 895 560/0600

Created by © 2014 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy