logotyp
Položek: 1-10 z celkem: 86   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality ZŠ Velká Bíteš

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných dětí

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných dětíVeškerá klasifikace získaná během hospitalizace dítěte bude formou "Výpisu z třídního výkazu" odesílána pomocí DS kmenovým školám ve dnech 11. 6. - 13. 6. 2024

Vyhlášení voleb do školské rady ZŠ při DPN Velká Bíteš

V souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a na základě znění Pravidel Kraje Vysočina ze dne 8. 6. 2021, č. 04/21, jimiž se vydává jednotný volební řád pro školské rady při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Krajem Vysočina oznamuje volební komise, jmenovaná ředitelkou školy 2. 5. 2024, místo, datum a dobu konání voleb do školské rady Základní školy při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš, U Stadionu 285. Školská rada bude mít tři členy.

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci dané školy. Naše škola při zdravotnickém zařízení není kmenovou školou a složení žáků ve třídách se v průběhu školního roku několikrát změní. Proto zástupcem nezletilých žáků ve školské radě je zaměstnanec dětské psychiatrické nemocnice. Kandidáty navrhuje ředitel DPN.

Místo konání voleb: ZŠ při DPN Velká Bíteš, U Stadionu 285, Velká Bíteš, sborovna školy.

Datum a čas voleb: 2. června 2024, 12.00 – 14.00 hod. ve volební místnosti každý volič obdrží volební lístky a dle zákona zvolí kandidáty do školské rady.

Kandidáty do školské rady navrhují zaměstnanci ZŠ při DPN a zaměstnanci DPN.

Kandidátka bude zveřejněna od 20. května 2024 na úřední tabuli v prostorách školy.

Ve Velké Bíteši dne 2. 5. 2024
 
                                                                      Mgr. Alice Bednářová
                                                                            ředitelka školy

Voda pro mír

Voda pro mírPři příležitosti Světového dne vody (22. 3.) vyhlásila Vodárenská akciová společnost, a.s. soutěž na téma „Voda pro mír“. Tato výzva byla skvělou příležitostí pro naše menší prvostupňové i ty starší žáky, aby ukázali svoje výtvarné dovednosti. Pod vedením paní učitelek Jany Bartoškové a Milady Poláčkové kreslili, malovali, stříhali, lepili, využívali různé techniky. Děti práce velmi bavila a do soutěže vytvořily krásné výtvory – přesvědčte se ve fotogalerii.
Nyní už netrpělivě čekají na vyhodnocení. Držme jim palce!
Mgr. Jana Bartošková, Milada Poláčková

Velikonoční prázdniny nebo něco jiného?

Velikonoční prázdniny nebo něco jiného?Již jsme přivykli tomu, že k Velikonocím u nás náleží pro žáky a studenty všech typů škol prázdniny. Ti starší si jistě vzpomenou na dobu, kdy bylo toto celé sváteční období koncentrováno do jednoho dne – tak zvaného Červeného pondělí spojeného především s pomlázkou, jež bylo i v minulosti státním svátkem, ale jiné volno mu nepředcházelo.
Jako každý rok, i leteos si naše děti s pomocí šikovných paní učitelek Poláčkové a Bartoškové vyzdobily prostory školy různými výtvory symbolizujícími svátky jara, ať už těmi pohanskými či křesťanskými. Podívejte se do fotogalerie. Pokud se však dětí dotážeme, proč jsou velikonoční prázdniny (v novodobé ČR poprvé v roce 1990, od roku 2016 se stal Velký pátek státním svátkem), většinou se odpovědi nedočkáme. Jaký je tedy důvod jejich zavedení?
Vrcholem církevního roku jsou pro křesťany Velikonoce završené tzv. triduumem (třídením) začínajícím Zeleným čtvrtkem a končícím Velikonoční nedělí.
Zelený čtvrtek připomíná poslední večeři Ježíše s apoštoly. Po večerních mších utichají zvony („odlétly do Říma“) a hudební nástroje. Až do sobotního večera jsou nahrazeny hrkáním.
Velký pátek je dnem Ježíšova ukřižování. Místo mší se v kostelích konají obřady a zpívá zpráva z evangelia o Ježíšově smrti – pašije poukazující na Ježíše jako beránka. Pro křesťany je Velký pátek dnem přísného půstu.
Bílá sobota symbolizuje Ježíšovo přebývání v hrobě. Po setmění se už v kostelích slaví vigilie (bohoslužba v předvečer svátku) nedělní slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Světí se oheň a svíce (paškál). Rozeznívají se zvony i hudba, světí se voda a uděluje svátost křtu čekatelům (katechumenům).

Klidné a pohodové Velikonoce všem!

Světový den rádia

Světový den rádia13. únor vyhlásilo UNESCO za Světový den rádia, který má poukázat na důležitost tohoto komunikačního prostředku.
V rámci tohoto výročí jsme se s dětmi rozhodli vyzdobit třídy obrázky. Děti tvoření velmi zaujalo – viz fotogalerie, daly průchod své kreativitě. Motivovaly je i písně z rádia.
Mgr. Jana Bartošková

Naše odpoledne v knihovně

Naše odpoledne v knihovněPři vyřčení slova knihovna se většinou každému vybaví regály a police plné knih. Toto je samozřejmě správná asociace, ale nejenom knihy a časopisy nám knihovna leckdy nabízí.
V úterý 16. ledna letošního roku se v knihovně ve Velké Bíteši uskutečnilo „Hraní bavíFest“, kde si mohli návštěvníci zkusit hlavolamy, různé deskové hry, stavebnice…
I my jsme se rozhodli, že využijeme nabídky si zkusit zalámat si hlavu, postavit svoji představu hradu, zahrát si a zvítězit, popřípadě vyhrát sám nad sebou v sudoku.
Všechno toto jsme si splnili, někteří i víc. Hlavolamy byly zajímavé, někdo zkoušel po dlouhém čase složit Rubikovu kostku, někdo se vrátil do mladších let, a co se mu nepovedlo v osmi letech, to už pro něj teď byla maličkost. Můžete se přesvědčit ve fotogalerii.
Odpoledne jsme si velmi užili, čas v knihovně nám uběhl nevídanou rychlostí, a pokud to půjde, budeme se těšit na další akci, které se zase určitě zúčastníme.
                                                                               
                                                                              Mgr. Blanka Hedbávná

Vysočina v zimě

Vysočina v zimě

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných dětí

Informujeme kmenové školy, že veškerá dílčí klasifikace žáků získaná během hospitalizace bude na jejich adresu doručena formou Výpisu z třídního výkazu pomocí DS ve dnech 15. 1. - 16. 1. 2024 .

Adventní čas ve škole

Adventní čas ve školeAdventní čas je i časem nahlédnutí do své duše, uvědomění si svého Já. Děti s psychickými problémy mají duši křehkou, zranitelnou... My dospělí jsme tu od toho, abychom jim pomáhali, podporovali a povzbuzovali je, ale též jim poskytli bezpečí v podobě pravidel, která pokud se vzájemně dodržují, přispívají k vyrovnanosti a tvorbě uzdravujícího se Já.
Poklidný, smířlivý a vánočním kořením provoněný adventní čas přejí zaměstnanci školy

Dětský fond Organizace spojených národů

Dětský fond Organizace spojených národůAdventní čas zajistil, tak jako každoročně, přípravy na nadcházející Vánoce. Mnohdy doslova horečné. Vytvořit našim dětem atmosféru kouzelných prosincových svátků patří k nedílné milé povinnosti posledního měsíce roku. Zdaleka ne všem dětem je něco pro nás tak samozřejmého dopřáno.
11. prosince 1946 byl založen, jako součást Organizace spojených národů, Dětský fond Organizace spojených národů (do roku 1953 pod názvem Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci – UNICEF – používáno dodnes). Jedná se o největší světovou organizaci zabývající se ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Zastoupení má ve 193 zemích. Prvotním záměrem jejího vzniku byla pomoc dětem trpícím v důsledku 2. světové války. V dalším průběhu její činnosti se stala jejich nejmasovějším celosvětovým podporovatelem. Pomáhá dětem v mnoha oblastech, z nichž prioritu mají výživa, pitná voda, zdraví, ochrana a vzdělávání.
V České republice je ve školním prostředí poměrně známá aktivita UNICEF pod názvem Adoptuj panenku a zachráníš dítě. V rámci tohoto projektu vyrábějí děti po celé České republice podle jednotného střihu látkové panenky, které UNICEF poté nabízí k symbolické adopci za 600 Kč. Tato částka zajistí například základní očkování proti šesti smrtelným onemocněním pro jedno dítě.

Položek: 1-10 z celkem: 86   začátekzačáteko jednu stranu vpředna poslední stranu  
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
U Stadionu 285
595 01 Velká Bíteš

telefon - škola: 566 532 442
telefon - ústředna: 566 531 431,
kl. 112 - sborovna, 113- ředitelna
e-mail: bednarova.alice@centrum.cz
e-podatelna: e-podatelna.zsdpnvb@seznam.cz
www: http://www.zsdpnbites.cz
DS: 7eysxk5

IČO: 70 831 386

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 152 895 560/0600

Created by © 2014 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy