logotyp
Položek: 11-20 z celkem: 89   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality ZŠ Velká Bíteš

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných dětí

Informujeme kmenové školy, že veškerá dílčí klasifikace žáků získaná během hospitalizace bude na jejich adresu doručena formou Výpisu z třídního výkazu pomocí DS ve dnech 15. 1. - 16. 1. 2024 .

Adventní čas ve škole

Adventní čas ve školeAdventní čas je i časem nahlédnutí do své duše, uvědomění si svého Já. Děti s psychickými problémy mají duši křehkou, zranitelnou... My dospělí jsme tu od toho, abychom jim pomáhali, podporovali a povzbuzovali je, ale též jim poskytli bezpečí v podobě pravidel, která pokud se vzájemně dodržují, přispívají k vyrovnanosti a tvorbě uzdravujícího se Já.
Poklidný, smířlivý a vánočním kořením provoněný adventní čas přejí zaměstnanci školy

Dětský fond Organizace spojených národů

Dětský fond Organizace spojených národůAdventní čas zajistil, tak jako každoročně, přípravy na nadcházející Vánoce. Mnohdy doslova horečné. Vytvořit našim dětem atmosféru kouzelných prosincových svátků patří k nedílné milé povinnosti posledního měsíce roku. Zdaleka ne všem dětem je něco pro nás tak samozřejmého dopřáno.
11. prosince 1946 byl založen, jako součást Organizace spojených národů, Dětský fond Organizace spojených národů (do roku 1953 pod názvem Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci – UNICEF – používáno dodnes). Jedná se o největší světovou organizaci zabývající se ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Zastoupení má ve 193 zemích. Prvotním záměrem jejího vzniku byla pomoc dětem trpícím v důsledku 2. světové války. V dalším průběhu její činnosti se stala jejich nejmasovějším celosvětovým podporovatelem. Pomáhá dětem v mnoha oblastech, z nichž prioritu mají výživa, pitná voda, zdraví, ochrana a vzdělávání.
V České republice je ve školním prostředí poměrně známá aktivita UNICEF pod názvem Adoptuj panenku a zachráníš dítě. V rámci tohoto projektu vyrábějí děti po celé České republice podle jednotného střihu látkové panenky, které UNICEF poté nabízí k symbolické adopci za 600 Kč. Tato částka zajistí například základní očkování proti šesti smrtelným onemocněním pro jedno dítě.

Ochrana obyvatelstva při mimořádných situacích

Ochrana obyvatelstva při mimořádných situacích

Součástí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání je také oblast ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V minulosti byla tato témata na naší škole implementována do výuky v rámci aktuálně probírané učební látky související s touto problematikou. Od letošního školního roku je jim již vyhrazen samostatný předmět s dotací šest hodin pro každý ročník. Důvodem jsou mimo jiné nové bezprecedentní výzvy, kterým je lidstvo v současné době vystaveno. Celosvětová pandemie, klimatické anomálie, technologie těžby či průmyslové výroby nezohledňující bezpečnostní rizika nebo válečné konflikty přesahující lokální charakter, kdy se dokonce objevují názory ospravedlňující použít jaderný arzenál. Nejen tyto fenomény současnosti posilují nutnost osvěty a výchovy na úseku ochrany lidí při mimořádných situacích.

Podzim ve škole

Podzim ve škole

Za oficiální začátek podzimu označujeme podzimní rovnodennost, která připadá na 23. září.
V souvislosti s tímto tématem se nástěnky naších tříd a chodeb začaly plnit výkresy a výrobky žáků s podzimní tématikou.
Chodby tedy zaplnily obrázky veselých draků, ježků, stromů s barevnými korunami a hříbků skrývajících se v trávě.
Podívejte se do fotogalerie.

Organizace školního roku 2023/2024 a očekávané změny ve školství

Obvyklá délka navštěvování naší školy hospitalizovanými žáky trvá v průměru 3 měsíce.  Z tohoto důvodu přinášíme rodičům (zákonným zástupcům) informace o průběhu letošního školního roku a  také stručný přehled očekávaných změn.

 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a  konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne se periodicky mění podle sídla školy. Pro náš okres měly původně (informace se stále vyskytuje na mnohých webových stránkách) připadnout na termín 26. 2. – 3. 3. 2024. Pozor! Z důvodu konání Mistrovství světa v biatlonu 2024 v Novém Městě na Moravě stanovilo MŠMT změnu termínu jarních prázdnin v Kraji Vysočina (okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou – naše škola) na nový termín 12. 2.-18. 2. 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. 
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2024 do pátku 30. srpna 2024.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Většina již platných i očekávaných změn ve školství se ve svém důsledku dotýká především zřizovatelů školských zařízení a jejich vedení. Rodiče (zákonné zástupce) však budou zajisté zajímat úpravy týkající se přijímacích zkoušek.

Řádné termíny přijímacích zkoušek pro rok 2024 pro čtyřleté obory (včetně nástavbových)

Doposud probíhaly termíny přijímacích zkoušek vždy dva dny po sobě (většinou čtvrtek a pátek). Letos poprvé je mezi termíny víkendový rozestup a přijímačky se konají v pátek a v pondělí.

 • 1. řádný termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. řádný termín: pondělí 15. dubna 2024

Řádné termíny přijímacích zkoušek pro rok 2024 pro šestiletá a osmiletá gymnázia

 • 1. řádný termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. řádný termín: středa 17. dubna 2024

Náhradní termíny přijímacích zkoušek pro rok 2024 (pro všechny obory vzdělání)

Náhradní termíny přijímacích zkoušek většinou v minulosti připadaly na květen. Letos se konají již na konci dubna.

 • 1. náhradní termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. náhradní termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotné přijímací zkoušky zahrnují státní testy z českého jazyka a  matematiky. Žáci píší každý z testů dvakrát (v každém termínu jednou) a počítá se vždy lepší výsledek z každého předmětu. Bodový výsledek žáka z jednotné přijímací zkoušky je tedy: lepší výsledek z testu z ČJ + lepší výsledek z testu z M bez ohledu na termín (a školu), kdy výsledku dosáhli. Maximálně lze v součtu získat 100 bodů (50 z ČJ a 50 z M). Tento výsledek poté platí pro všechny školy z přihlášky.

Pozn.

Pokud se stihne narychlo připravovaný záměr ministerstva školství, přihlášky budou žáci podávat online a bude také možné stanovit pořadí přihlášek na jednotlivé obory. Novinkou by také mělo být, že rodiče dostanou možnost vidět počty volných míst na daných oborech a školách. 

ZŠ při DPN Velká Bíteš zahájení nového školního roku 2023/2024

Nový školní rok byl zahájen 4. září. Žáci přicházejí z kmenových škol, se kterými jsou naši speciální pedagogové v kontaktu i během hospitalizace. Úkolem školy je dítě spec-ped diagnostikovat, ukázat mu jiné možnosti a zkušenosti se školou. Menší kolektiv ve skupinách umožňuje podporovat aktivitu, posilovat sebevědomí, přizpůsobovat se pravidlům skupiny, akceptovat je, spolupracovat s pedagogem atd. Klasifikace získaná během pobytu je odesílána do příslušných škol.
Naše škola není "jiná" než ostatní školy - je "svá" a všichni pracovníci školy se snaží, aby se dítě v tomto prostředí cítilo příjemně a přicházelo k nám s úsměvem na tváři. Tak hodně zdaru v novém školním roce - jak pedagogům, tak i příchozím žákům ......

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných dětí

Veškerou dokumentaci ohledně hospitalizovaných dětí /osobní záznamy a získanou klasifikaci během pobytu/ bude ZŠ při DPN VB odesílat kmenovým školám do datových schránek ve dnech 12. 6. - 14. 6. 2023

Blíží se svátek modré planety – Země

Před více než 50-ti lety, 22. dubna 1970, se na různých místech Spojených států amerických shromáždilo na 20 miliónů lidi, kteří demonstrovali za zdravější životní prostředí. Touto kampaní chtěli účastníci demonstrace prosadit přijetí nových zákonů na ochranu životního prostředí a přimět politiky zabývat se závažnou otázkou. Kampaň měla nebývalý ohlas, jejím výsledkem byl vznik Dne Země, který se každý rok 22. dubna slaví po celém světě jako mezinárodní svátek životního prostředí. Od roku 1990 i v České republice.
A co můžeme udělat my?
- Třiďme odpad. Plastové láhve, kartony nepatří do smíšeného odpadu….
- Přemisťujme se jinak…..
- Šetřme vodou….
- Co je místní, to je dobré….
Ekologičtější život není o tom změnit svůj životní styl od základu, ale o tom, přemýšlet o spotřebě a ničím neplýtvat. Důsledkem je zdravější planeta a zdravější lidé.
Mgr. Blanka Hedbávná

Dopravní výchova

Dopravní výchova – zaměření na dopravní značky

Dopravní značky jsou důležitou součástí silničního provozu a slouží k regulaci a usměrňování pohybu vozidel na silnicích. Existuje mnoho různých druhů dopravních značek, které jsou rozděleny do několika kategorií podle významu. Budeme se zabývat všemi těmito kategoriemi a budeme se učit, jak se na silnicích správně chovat a jak reagovat na různé situace, které mohou nastat. Je důležité si uvědomit, že dodržování dopravních značek je klíčové pro bezpečnost na silnicích a každý řidič, ale i také chodec jako účastník silničního provozu, by se měl naučit je správně rozpoznávat a interpretovat.

Rozdělení dopravních značek:

• Svislé dopravní značky
• Výstražné dopravní značky
• Značky upravující přednost
• Zákazové značky
• Příkazové značky
• Informativní značky
• Dodatkové tabulky
• Vodorovné dopravní značky
• Podélné čáry
• Příčné čáry
• Šipky
• Označení stání a parkovišť
• Označení zastávek a zákazů
• Ostatní vodorovné dopravní značky

Dopravní značky a jejich význam:

Dopravní značky jsou určeny pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Význam dopravních značek stanovují Pravidla silničního provozu. Vedle dopravních značek je provoz řízen a ovlivňován dalšími zařízeními a v neposlední řadě také světelnými a akustickými signály.
Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy určené pro řízení dopravy na silničních pozemních komunikacích. Jedná se o zařízení tvořená kombinací jednoduchých grafických symbolů nebo znaků s barevnými tvary tabulek, která upozorňují účastníky silničního provozu na nebezpečná místa a jevy, ukládají jim zákazy nebo omezení, poskytují jim informace nebo zpřesňují, doplňují a také omezují význam jiné dopravní značky. Kromě dopravních značek je provoz na pozemních komunikacích také řízen a zabezpečován a zároveň usměrňován ještě dalšími dopravními zařízeními.
Dopravní značení pro silnice je jedním ze systémů praktické komunikace. Dosud, na rozdíl od jiných systémů, se značení pro silnice zatím nepodařilo mezinárodně sjednotit.
Součástí výuky je portfolio dopravních značek a obrazový materiál.

Radmila Bartošová

Položek: 11-20 z celkem: 89   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
U Stadionu 285
595 01 Velká Bíteš

telefon - škola: 566 532 442
telefon - ústředna: 566 531 431,
kl. 112 - sborovna, 113- ředitelna
e-mail: bednarova.alice@centrum.cz
e-podatelna: e-podatelna.zsdpnvb@seznam.cz
www: http://www.zsdpnbites.cz
DS: 7eysxk5

IČO: 70 831 386

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 152 895 560/0600

Created by © 2014 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy