Login

Aktuality ZŠ Velká Bíteš

Významný podzimní den

Významný podzimní den

Podzim, období barevné proměny přírody, je také spjat s mnohdy opomíjeným Mezinárodním dnem zvířat stanoveným na 4. října, den, kdy slavíme svátek Sv. Františka z Assisi, patrona všech zvířat. Tento mnich františkánského řádu zasvětil celý svůj život péči o nemocná a opuštěná zvířata.
Tomuto výročí byl na naší škole vyhrazen prostor pro připomenutí, že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našeho světa, zasluhující přiměřenou úctu, respekt a péči.
Při této příležitosti si žáci vyrobili malé zoo – viz fotogalerie.

Škola v plném proudu

Škola v plném proudu
Počáteční napětí doprovázené očekáváním dětí i pedagogů pominulo. Každodenní školní práce se zdárně naplno rozběhla, ze zasloužených prázdnin zbyly pouze vzpomínky. Dokladem může být činnost našich žáků, kteří s pomocí šikovných paní učitelek vytvořili v rámci výtvarné a pracovní výchovy výzdobu školy. Prohlédnout si ji můžete ve fotogalerii.

Tak už nám to brzy začne....

Tak už nám to brzy začne....Žáci, kteří budou nastupovat do ZŠ při DPN Velká Bíteš mají k dispozici veškeré potřebné informace v sekci "Informace pro rodiče" a "Informace o škole" .
Přeji úspěšný start a poklidný školní rok 2019/2020. Mgr. Alice Bednářová - ředitelka školy

Prázdniny se blíží.....

Prázdniny se blíží.....Za pár dní bude konec školního roku. Všechny děti naší školy budou propuštěni do svých domovů. Přejeme jim, aby vykročily tou spávnou nohou a využily prázdniny k odpočinku a načerpání sil do nového školního roku.

Lahodné plody jarních zahrádek

Lahodné plody jarních zahrádek

Květen a červen = nejkrásnější měsíce v roce

Květen a červen = nejkrásnější měsíce v roceJsou před námi dva nejkrásnější měsíce v roce, kdy příroda je v plném rozpuku - všechno kvete, tráva je nádherně zelená, ještě čerstvá. Každý z nás si potřebuje někdy odpočInout- jednak my učitelé, ale i NAŠI žáci. Proto hoši a děvčata vypněte PC, tablety, mobilní telefony a HURÁ DO PŘÍRODY!

Klasifikace za 3. čtvrtletí 2018/2019

Žákům, kteří jsou zde hospitalizováni a do léčby byli přijati do  15.2.2019 bude uzavírána 3.čtvrtletní klasifikace, kterou zapíše třídní učitel do žákovské knížky. Ostatní žáci nebudou ve čtvrtletí klasifikováni a bude jim ponechána pouze dílčí klasifikace z jednotlivých předmětů v ŽK. / Žádáme, aby rodiče pravidelně na dovolenkách kontrolovali získané hodnocení školní práce svého dítěte, a to z důvodu následného nedorozumění a případných nejasností z nevědomosti - děkujeme /

Konečně je tady jaro......

Konečně je tady jaro......

Informace kmenovým školám a rodičům

08.01. 2019
Veškeré podklady potřebné k uzavření klasifikace na kmenových školách hospitalizovaných dětí budou naší školou odeslány nejpozději 17.1.2019. V případě potřeby dřívějšího doručení dílčí nebo závěrečné klasifikace na kmenovou školu kontaktujte ředitelku ZŠ při DPN VB Mgr. Alici Bednářovou bednarova.alice@centrum.cz, 566 532 442

Přejeme úspěšný rok 2019......

Přejeme úspěšný rok 2019......

Adventní čas v ZŠ při DPN Velká Bíteš

Adventní čas v ZŠ při DPN Velká BítešVzorek tvorby našich dětí  v čase předvánočním najdete ve fotogalerii.

Informace pro rodiče dětí nastupujících do ZŠ při DPN Velká Bíteš
- veškeré potřebné informace naleznete na našich stránkách.
V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy na čísle:  566 532 442Začali jsme nový školní rok 2018/2019

Začali jsme nový školní rok 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 4. března – 10. března 2019.

  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
________________________________________________________________________________________Konec školního roku - vysvědčení

17.05. 2018
Naše škola není kmenovou školou hospitalizovaných dětí, tudíž nevydává vysvědčení - pouze zasílá podklady kmenovým školám, které na základě těchto informací vystaví žákům vysvědčení.
Veškerou klasifikace ze ZŠ při DPN budeme kmenovým školám odesílat v týdnu 11.6. - 15.6.2018, aby byly informace doručeny včas před klasifikačními poradami KŠ.

Jaro ve Velké Bíteši

24.04. 2018
Konečně jsme se dočkali.....

Princezna ze mlejna

28. března na Den učitelů secvičili členové dramatického kroužku pod vedením Mgr. Richarda Kučery pásmo písní, básní a pohádek, kde stěžejním bodem se stala pohádka Princezna ze mlejna. Představení bylo nejenom pro pedagogy, ale i pro lékaře a zdravotní sestry. Setkalo se s obrovským ohlasem a já říkám: "Jen tak dál...- děti a pane učiteli.Usmívající se

Pololetní vysvědčení

16.01. 2018
Pololetní klasifikace
     Blíží se čas pololetní klasifikace.
Upozorňuji, že ZŠ při DPN Velká Bíteš nevystavuje vysvědčení. Toto zůstává i nadále v kompetenci kmenové školy žáka. Do kmenových škol rozesílá ZŠ při DPN ode všech hospitalizovaných dětí získanou klasifikaci během pobytu v nemocnici /ze všech předmětů/, vždy v dostatečném předstihu, aby mohla kmenová škola na základě získaných podkladů vydat pololetní vysvědčení. Zákonní zástupci hospitalizovaných dětí si musí do kmenové školy pro výpis vysvědčení zajít osobně nebo se telefonicky dohodnout se zástupci kmenové školy.
ZŠ při DPN tyto služby nezajišťuje.
Veškerý potřebný materiál k uzavření klasifikace byl do kmenových škol žáků odeslán
15.ledna 2018.

Zajíčkova chaloupka

01.12. 2017
vystoupení dramatického kroužku
Dne 30.11.2017 jsme zahájili čas Vánoc nejenom venku padajícím sněhem, který plně dotvořil atmosféru, ale především vystoupením členů dramatického kroužku, kteří si pro pedagogy připravili ztvárnění  pohádky Zajíčkova chaloupka - pod vedením pana učitele Mgr. Richarda Kučery.  Velká pochvala a díky všem účinkujícím....

Školní rok 2017/2018 na ZŠ při DPN Velká Bíteš

Vyučování bude zahájeno v pondělí 4. 9. 2017 v 8.45h 

Věci potřebné do školy:
 • žákovská knížka
 • sešity - do každého předmětu alespoň jeden
 • učebnice + pracovní sešity
 • psací potřeby
 • rodiče nebo kmenová škola dodají kopii zprávy z PPP či ŠPZ
 • pokud má dítě IVP, kmenová škola zašle ZŠ při DPN Velká Bíteš elektronicky

Veškerá klasifikace dítěte je evidována a následně po propuštění zasílána na kmenovou školu.
Kmenová škola akceptuje hodnocení získané během pobytu v ZŠ při DPN Velká Bíteš.

_____________________________________________________________________________________________________

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017

26.06. 2017

Ve školním roce 2016/2017 naší školou prošlo celkem 141 dětí.
První stupeň byl zastoupen počtem 48 dětí.      
Druhý stupeň
počtem 93 dětí.

Žáci byli převážně z běžných základních škol - jejich počet 116
/1.stupeň=44;  2.stupeň=72/.

Ze základní školy praktické navštěvovalo ZŠ při DPN Velká Bíteš 25 žáků. /1.stupeň=4;2.stupeň=21/

Etiologie hospitalizace v DPN:
 • ADHD a s ním spojené poruchy chování
 • silná verbální vulgarita +  fyzická agrese
 • nerespektování autority rodiče, učitele
 • záškoláctví
 • fyzický útok na dospělého
 • krádeže
 • děti AS/autistického spektra/
 • depresivní epizody
 • úzkostné stavy
 • fobické stavy ve vztahu ke škole


Aktuality

Významný podzimní den

clanek
Podzim, období barevné proměny přírody, je také spjat s mnohdy opomíjeným Mezinárodním dnem z...

Škola v plném proudu

clanek
Počáteční napětí doprovázené očekáváním dětí i pedagogů pominu...

Tak už nám to brzy začne....

clanek
Žáci, kteří budou nastupovat do ZŠ při DPN Velká Bíteš mají k dispozici veškeré potřebné informace v...

Prázdniny se blíží.....

clanek
Za pár dní bude konec školního roku. Všechny děti naší školy budou propuštěni do svých domovů. Přeje...

Lahodné plody jarních zahrádek

clanek
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
U Stadionu 285 - 595 01, Velká Bíteš, tel. 566 532 442, email: reditelna.zs@zsdpnbites.cz
ZŠ Velká Bíteš

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy