logotyp

Aktuality ZŠ Velká Bíteš

Světový den rádia

Světový den rádia
13. únor vyhlásilo UNESCO za Světový den rádia, který má poukázat na důležitost tohoto komunikačního prostředku.
V rámci tohoto výročí jsme se s dětmi rozhodli vyzdobit třídy obrázky. Děti tvoření velmi zaujalo – viz fotogalerie, daly průchod své kreativitě. Motivovaly je i písně z rádia.
Mgr. Jana Bartošková

Naše odpoledne v knihovně

Naše odpoledne v knihovněPři vyřčení slova knihovna se většinou každému vybaví regály a police plné knih. Toto je samozřejmě správná asociace, ale nejenom knihy a časopisy nám knihovna leckdy nabízí.
V úterý 16. ledna letošního roku se v knihovně ve Velké Bíteši uskutečnilo „Hraní bavíFest“, kde si mohli návštěvníci zkusit hlavolamy, různé deskové hry, stavebnice…
I my jsme se rozhodli, že využijeme nabídky si zkusit zalámat si hlavu, postavit svoji představu hradu, zahrát si a zvítězit, popřípadě vyhrát sám nad sebou v sudoku.
Všechno toto jsme si splnili, někteří i víc. Hlavolamy byly zajímavé, někdo zkoušel po dlouhém čase složit Rubikovu kostku, někdo se vrátil do mladších let, a co se mu nepovedlo v osmi letech, to už pro něj teď byla maličkost. Můžete se přesvědčit ve fotogalerii.
Odpoledne jsme si velmi užili, čas v knihovně nám uběhl nevídanou rychlostí, a pokud to půjde, budeme se těšit na další akci, které se zase určitě zúčastníme.
                                                                               
                                                                              Mgr. Blanka Hedbávná

Vysočina v zimě

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných dětí

Informujeme kmenové školy, že veškerá dílčí klasifikace žáků získaná během hospitalizace bude na jejich adresu doručena formou Výpisu z třídního výkazu pomocí DS ve dnech 15. 1. - 16. 1. 2024 . 
Adventní čas ve škole
Adventní čas je i časem nahlédnutí do své duše, uvědomění si svého Já. Děti s psychickými problémy mají duši křehkou, zranitelnou... My dospělí jsme tu od toho, abychom jim pomáhali, podporovali a povzbuzovali je, ale též jim poskytli bezpečí v podobě pravidel, která pokud se vzájemně dodržují,  přispívají k vyrovnanosti a tvorbě uzdravujícího se Já. 
Poklidný, smířlivý a vánočním kořením provoněný adventní čas přejí zaměstnanci školy   
  

Dětský fond Organizace spojených národů

Dětský fond Organizace spojených národůAdventní čas zajistil, tak jako každoročně, přípravy na nadcházející Vánoce. Mnohdy doslova horečné. Vytvořit našim dětem atmosféru kouzelných prosincových svátků patří k nedílné milé povinnosti posledního měsíce roku. Zdaleka ne všem dětem je něco pro nás tak samozřejmého dopřáno.
11. prosince 1946 byl založen, jako součást Organizace spojených národů, Dětský fond Organizace spojených národů (do roku 1953 pod názvem Mezinárodní dětský fond neodkladné pomoci – UNICEF – používáno dodnes). Jedná se o největší světovou organizaci zabývající se ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje. Zastoupení má ve 193 zemích. Prvotním záměrem jejího vzniku byla pomoc dětem trpícím v důsledku 2. světové války. V dalším průběhu její činnosti se stala jejich nejmasovějším celosvětovým podporovatelem. Pomáhá dětem v mnoha oblastech, z nichž prioritu mají výživa, pitná voda, zdraví, ochrana a vzdělávání.
V České republice je ve školním prostředí poměrně známá aktivita UNICEF pod názvem Adoptuj panenku a zachráníš dítě. V rámci tohoto projektu vyrábějí děti po celé České republice podle jednotného střihu látkové panenky, které UNICEF poté nabízí k symbolické adopci za 600 Kč. Tato částka zajistí například základní očkování proti šesti smrtelným onemocněním pro jedno dítě.

Ochrana obyvatelstva při mimořádných situacích

Ochrana obyvatelstva při mimořádných situacích

Součástí Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání je také oblast ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V minulosti byla tato témata na naší škole implementována do výuky v rámci aktuálně probírané učební látky související s touto problematikou. Od letošního školního roku je jim již vyhrazen samostatný předmět s dotací šest hodin pro každý ročník. Důvodem jsou mimo jiné nové bezprecedentní výzvy, kterým je lidstvo v současné době vystaveno. Celosvětová pandemie, klimatické anomálie, technologie těžby či průmyslové výroby nezohledňující bezpečnostní rizika nebo válečné konflikty přesahující lokální charakter, kdy se dokonce objevují názory ospravedlňující použít jaderný arzenál. Nejen tyto fenomény současnosti posilují nutnost osvěty a výchovy na úseku ochrany lidí při mimořádných situacích.

Podzim ve škole

Podzim ve škole

Za oficiální začátek podzimu označujeme podzimní rovnodennost, která připadá na 23. září.
V souvislosti s tímto tématem se nástěnky naších tříd a chodeb začaly plnit výkresy a výrobky žáků s podzimní tématikou.
Chodby tedy zaplnily obrázky veselých draků, ježků, stromů s barevnými korunami a hříbků skrývajících se v trávě.
Podívejte se do fotogalerie.

Organizace školního roku 2023/2024 a očekávané změny ve školství

Obvyklá délka navštěvování naší školy hospitalizovanými žáky trvá v průměru 3 měsíce.  Z tohoto důvodu přinášíme rodičům (zákonným zástupcům) informace o průběhu letošního školního roku a  také stručný přehled očekávaných změn.

 • Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a  konzervatořích v pondělí 4. září 2023.
 • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2024.
 • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2023 a skončí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne se periodicky mění podle sídla školy. Pro náš okres měly původně (informace se stále vyskytuje na mnohých webových stránkách) připadnout na termín 26. 2. – 3. 3. 2024. Pozor! Z důvodu konání Mistrovství světa v biatlonu 2024 v Novém Městě na Moravě stanovilo MŠMT změnu termínu jarních prázdnin v Kraji Vysočina (okresy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou – naše škola) na nový termín 12. 2.-18. 2. 2024.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024. 
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 1. července 2024 do pátku 30. srpna 2024.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Většina již platných i očekávaných změn ve školství se ve svém důsledku dotýká především zřizovatelů školských zařízení a jejich vedení. Rodiče (zákonné zástupce) však budou zajisté zajímat úpravy týkající se přijímacích zkoušek.

Řádné termíny přijímacích zkoušek pro rok 2024 pro čtyřleté obory (včetně nástavbových)

Doposud probíhaly termíny přijímacích zkoušek vždy dva dny po sobě (většinou čtvrtek a pátek). Letos poprvé je mezi termíny víkendový rozestup a přijímačky se konají v pátek a v pondělí.

 • 1. řádný termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. řádný termín: pondělí 15. dubna 2024

Řádné termíny přijímacích zkoušek pro rok 2024 pro šestiletá a osmiletá gymnázia

 • 1. řádný termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. řádný termín: středa 17. dubna 2024

Náhradní termíny přijímacích zkoušek pro rok 2024 (pro všechny obory vzdělání)

Náhradní termíny přijímacích zkoušek většinou v minulosti připadaly na květen. Letos se konají již na konci dubna.

 • 1. náhradní termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. náhradní termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotné přijímací zkoušky zahrnují státní testy z českého jazyka a  matematiky. Žáci píší každý z testů dvakrát (v každém termínu jednou) a počítá se vždy lepší výsledek z každého předmětu. Bodový výsledek žáka z jednotné přijímací zkoušky je tedy: lepší výsledek z testu z ČJ + lepší výsledek z testu z M bez ohledu na termín (a školu), kdy výsledku dosáhli. Maximálně lze v součtu získat 100 bodů (50 z ČJ a 50 z M). Tento výsledek poté platí pro všechny školy z přihlášky.

Pozn.

Pokud se stihne narychlo připravovaný záměr ministerstva školství, přihlášky budou žáci podávat online a bude také možné stanovit pořadí přihlášek na jednotlivé obory. Novinkou by také mělo být, že rodiče dostanou možnost vidět počty volných míst na daných oborech a školách. 

ZŠ při DPN Velká Bíteš zahájení nového školního roku 2023/2024

Nový školní rok byl zahájen 4. září. Žáci přicházejí z kmenových škol, se kterými jsou naši speciální pedagogové v kontaktu i během hospitalizace. Úkolem školy je dítě spec-ped diagnostikovat, ukázat mu jiné možnosti a zkušenosti se školou. Menší kolektiv ve skupinách umožňuje podporovat aktivitu, posilovat sebevědomí, přizpůsobovat se pravidlům skupiny, akceptovat je, spolupracovat s pedagogem atd. Klasifikace získaná během pobytu je odesílána do příslušných škol.
Naše škola není "jiná" než ostatní školy - je "svá" a všichni pracovníci školy se snaží, aby se dítě v tomto prostředí cítilo příjemně a přicházelo k nám s úsměvem na tváři. Tak hodně zdaru v novém školním roce - jak pedagogům, tak i příchozím žákům ......

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných dětí

Veškerou dokumentaci ohledně hospitalizovaných dětí /osobní záznamy a získanou klasifikaci během pobytu/ bude ZŠ při DPN VB odesílat kmenovým školám do datových schránek ve dnech 12. 6. - 14. 6. 2023

Blíží se svátek modré planety – Země

Před více než 50-ti lety, 22. dubna 1970, se na různých místech Spojených států amerických shromáždilo na 20 miliónů lidi, kteří demonstrovali za zdravější životní prostředí. Touto kampaní chtěli účastníci demonstrace prosadit přijetí nových zákonů na ochranu životního prostředí a přimět politiky zabývat se závažnou otázkou. Kampaň měla nebývalý ohlas, jejím výsledkem byl vznik Dne Země, který se každý rok 22. dubna slaví po celém světě jako mezinárodní svátek životního prostředí. Od roku 1990 i v České republice.
A co můžeme udělat my?
- Třiďme odpad. Plastové láhve, kartony nepatří do smíšeného odpadu….
- Přemisťujme se jinak…..
- Šetřme vodou….
- Co je místní, to je dobré….
Ekologičtější život není o tom změnit svůj životní styl od základu, ale o tom, přemýšlet o spotřebě a ničím neplýtvat. Důsledkem je zdravější planeta a zdravější lidé.
Mgr. Blanka Hedbávná

Dopravní výchova

Dopravní výchova – zaměření na dopravní značky

Dopravní značky jsou důležitou součástí silničního provozu a slouží k regulaci a usměrňování pohybu vozidel na silnicích. Existuje mnoho různých druhů dopravních značek, které jsou rozděleny do několika kategorií podle významu. Budeme se zabývat všemi těmito kategoriemi a budeme se učit, jak se na silnicích správně chovat a jak reagovat na různé situace, které mohou nastat. Je důležité si uvědomit, že dodržování dopravních značek je klíčové pro bezpečnost na silnicích a každý řidič, ale i také chodec jako účastník silničního provozu, by se měl naučit je správně rozpoznávat a interpretovat.

Rozdělení dopravních značek:

• Svislé dopravní značky
• Výstražné dopravní značky
• Značky upravující přednost
• Zákazové značky
• Příkazové značky
• Informativní značky
• Dodatkové tabulky
• Vodorovné dopravní značky
• Podélné čáry
• Příčné čáry
• Šipky
• Označení stání a parkovišť
• Označení zastávek a zákazů
• Ostatní vodorovné dopravní značky

Dopravní značky a jejich význam:

Dopravní značky jsou určeny pro řízení a regulaci silničního provozu na pozemních komunikacích. Význam dopravních značek stanovují Pravidla silničního provozu. Vedle dopravních značek je provoz řízen a ovlivňován dalšími zařízeními a v neposlední řadě také světelnými a akustickými signály.
Dopravní značky jsou jednoduché piktogramy určené pro řízení dopravy na silničních pozemních komunikacích. Jedná se o zařízení tvořená kombinací jednoduchých grafických symbolů nebo znaků s barevnými tvary tabulek, která upozorňují účastníky silničního provozu na nebezpečná místa a jevy, ukládají jim zákazy nebo omezení, poskytují jim informace nebo zpřesňují, doplňují a také omezují význam jiné dopravní značky. Kromě dopravních značek je provoz na pozemních komunikacích také řízen a zabezpečován a zároveň usměrňován ještě dalšími dopravními zařízeními.
Dopravní značení pro silnice je jedním ze systémů praktické komunikace. Dosud, na rozdíl od jiných systémů, se značení pro silnice zatím nepodařilo mezinárodně sjednotit.
Součástí výuky je portfolio dopravních značek a obrazový materiál.

Radmila Bartošová

Velikonoce

Velikonoce

Kdy začíná jaro? Nejčastější odpověď by pravděpodobně zněla – o Velikonocích. Zásadním mezníkem změny ročního období jsou pro většinu lidí právě tyto svátky. A to bez ohledu na kalendářní datum jejich slavení, které je pohyblivé a připadá na první neděli po jarním úplňku. To znamená v období mezi 22. březnem a 25. dubnem.
Původ velikonočních svátků je dodnes předmětem vícero výkladů a s nadsázkou bychom mohli konstatovat, že i nekončící „přetahované“ mezi stoupenci jednotlivých směrů, kdy každý z nich je charakteristický důležitostí, symboly a průběhem oslav.
Pro křesťany jsou nejvýznamnějším svátkem, oslavujícím zmrtvýchvstání Ježíše Krista o „veliké noci“ (Bílá sobota), u nás proto název Veliko-noce. Symbolem je kříž, na kterém byl Ježíš Kristus ukřižován (v té době nejpotupnější způsob trestu smrti), svíce, jako světlo života (Ježíšovo zmrtvýchvstání) a beránek (Boží) ukazující nevinnost, čistotu a poslušnost (sebeobětování Ježíše Krista za spásu lidstva).
Pro Židy představují Velikonoce především oslavu Pesachu, to znamená vyvedení jejich národa z otroctví Egypta. Velikonoční beránek ukazuje Izraelitu jako člena „Božího stáda“.
Ateisté spojují Velikonoce zejména s oslavami jarní rovnodennosti, příchodem jara a není bez zajímavosti, že mnoho symbolů a neodmyslitelných zvyků pochází od Slovanů. Vynášení Morany – bohyně smrti (vládkyně zimy), zapichování rozkvetlých vrbových proutků podél okrajů polí, ranní koupel v potoce zajišťující zdraví a krásu dívek, barvení vajíček a zřejmě neodmyslitelná, pouze mezi západními Slovany praktikovaná, pomlázka.

Klidné a pohodové Velikonoce přejeme Vám všem!

Jarní prázdniny - ZŠ při DPN Velká Bíteš

17.02. 2023
Ve dnech 20. 3. - 24. 3. 2023 proběhnou jarní prázdniny, škola je uzavřena, děti pobývají na jednotlivých odděleních DPN.

Valentýn

Rekonstrukce tváře svatého Valentýna zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_ValentinLze konstatovat, že svátek svatého Valentýna, který připadá na 14. února, již zdomácněl také v našich končinách. Zdali je to zásluha především obchodníků, jež vycítili výbornou příležitost zvýšit tržby nebo k popularitě tohoto světce přispěl „hlad“ společnosti po všem, před rokem 1989, zapovězeném? Pravděpodobně je pravda obojí. Ať tak či onak, Valentýn, stejně jako například Halloween, zaujímá již v našem kalendáři významných dní výsadní postavení. Proto je na místě krátký historický exkurz po stopách vzniku této tradice.
Existuje k ní několik výkladů.
Jedním z důvodů měla být snaha křesťanské církve zamezit v pokračování oblíbeného pohanského zvyku starověkých Římanů – slavení tzv. Luperekálií (v polovině února). Ty byly zasvěcené bohu stád, úrody a hojnosti Faunovi, a také zakladatelům Říma, Romulovi a Removi. Proto papež Gelasius I. ustanovil roku 496 na den 14. února uctívání mučedníka svatého Valentýna (údajný den jeho smrti).
Další dvě teorie staví na legendách ze života dvou postav nesoucích jméno tohoto světce. Obě se vztahují na dobu vlády císaře Claudia II. (r. 268-270).
První vypráví o neochvějné víře římského kněze Valentýna v Krista, za což byl odsouzen k trestu smrti. Ještě před vykonáním rozsudku měl dceři svého žalářníka zázračně navrátit zrak i sluch.
Druhá legenda popisuje statečnost biskupa Valentýna z Terni, který nerespektoval císařův zákaz vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Tajně přesto oddával zamilované páry, což ho stálo život.
Valentýnské oslavy však dnešní podobu dostaly mnohem později. Patronem zamilovaných se svatý Valentýn stal až roku 1383 díky britskému básníkovi Geoffrey Chaucerovi a první historicky doloženou Valentýnku poslal francouzský vévoda Karel Orleánský své ženě roku 1415.

Informace pro rodiče hospitalizovaných žáků

ZŠ při DPN Velká Bíteš vysvědčení nevydává - není kmenovou školou dětí. Veškerou získanou klasifikaci v průběhu školní docházky dítěte během hospitalizace, odeslali třídní pedagogové do kmenových škol - dne 15. 1. , aby mohlo být 31. 1. 2023 vydáno vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023.

Adventní výzdoba

Adventní výzdoba

Adventní výzdoba patří tradičně k neodmyslitelným školním aktivitám předvánočního období. Děti se těší na příchod Ježíška. Ty mladší ještě s napětím, jaké překvapení pod stromečkem jeho návštěva přinese a ty starší s očekáváním, zdali se mezi vánočními dárky objeví ten vytoužený.
I když se děti naší školy nacházejí mimo domov, rozhodně o nenapodobitelnou adventní atmosféru nepřicházejí. Za trpělivé pomoci paní učitelek si i letos vytvořily to správné předvánoční klima. Veliké poděkování si zaslouží paní učitelka Milada Poláčková, která ke zdárnému výsledku přispěla největším dílem.
Podívejte se do fotogalerie.

5. prosinec

5. prosinec

Při zhlédnutí upoutávací fotografie k článku napadne mnohé čtenáře: „Co to má znamenat, v uvedený den je naše mysl přece naladěna na důležitou součást právě probíhající adventní doby – mikulášskou nadílku!? Zajisté se jedná o adekvátní reakci, konec roku je tradičně vyhrazen exkluzivnímu tématu – adventu s jeho vyvrcholením, Vánocemi.
5. prosince si však také připomínáme Světový den půdy, jehož datum stanovilo OSN v roce 2013. Vzhledem k podmanivosti adventu je však tato připomínka, pro veškerý život existenčně zcela zásadní, neprávem ve stínu.
Důvodů, proč bychom si něco tak běžného – hlínu pod našima nohama, měli připomínat, je spousta. Bez zdravé půdy bychom neměli žádné jídlo. Více než 90 % naší potravy roste z půdy. Půda také filtruje dešťovou vodu a vytváří z ní vodu pitnou. Existuje samozřejmě mnohem více argumentů nenahraditelnosti zdravé půdy a nezbytnosti činit kroky pro její zachování. Bohužel se tak neděje, v ČR každý den jen v důsledku výstavby a těžby přicházíme o 15 ha zemědělské půdy!
Nezapomínejme tedy, že pokud nezměníme ve vztahu k půdě své chování, naši potomci již nebudou mj. dobu adventní prožívat tak, jak jsme zvyklí, v jejím závěru v hojnosti jídla a pití. Citát Karla Čapka z roku 1929 je pro současnost nejen připomínkou, ale už varováním.
„Člověk se skutečně nestará, po čem šlape; žene se někam jako blázen a nanejvýš kouká, jaká jsou tuhle nahoře krásná oblaka nebo tamhle vzadu krásný horizont nebo krásné modré hory; ale nepodívá se pod své nohy, aby řekl a pochválil, že je tu krásná půda."


Nový školní rok 2022/2023 na ZŠ při DPN Velká Bíteš

Zahájení nového školního roku 2022/2023 na základní škole bude jako na všech ostatních školách ve čtvrtek 1. září 2022. Žáci během pobytu zde budou vyučováni dle RVP ZŠ při DPN přizpůsobeného individuálním potřebám jednotlivých dětí. Spolupráce s kmenovými školami je pro nás samozřejmostí.
Všem klientům, přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku, získání nových vědomostí, zkušeností a poznání prostředí společně s osobami napomáhající úspěšnému znovuzačlenění do běžného života.

ZŠ při DPN Velká Bíteš

Informace kmenovým školám a zákonným zástupcům hospitalizovaných žáků:
Veškeré podklady - získaná klasifikace během pobytu v DPN a závěrečné zprávy - byly odeslány přes DS příslušným kmenovým školám ke dni 22. 6. 2022

Květen - nejkrásnější měsíc v roce

Květen - nejkrásnější měsíc v roce Měsíc květen nám v České republice nabízí dva sváteční dny, které svým významem pro člověka přesahují nejen geografické hranice, ale také čas. Jejich symboly – mateřství a rodina, totiž vždy určovaly lidské dějiny, tedy i budoucnost.
Prvním z nich je Den matek slavící se po celém světě v různých dnech a jehož doložená historie sahá až do starověku. Ta novodobá oslava mateřství, maminek a mateřského pouta k celé rodině připadá u nás, stejně jako například v USA, Kanadě nebo asi polovině zemí Evropy, na druhou květnovou neděli, to znamená, že jeho datum je pohyblivé.
Druhé důležité výročí – Mezinárodní den rodin, má v kalendáři své pevné místo. V roce 1994 byl tento svátek Valným shromážděním OSN přiřazen 15. květnu. Jeho smyslem je neopomíjitelnost připomínky role rodiny ve společnosti i v osobním životě.
Podstatu, výjimečnost a oprávněnost obou svátků si každoročně připomínají také děti naší školy. Formou projektového vyučování v hodinách občanské výchovy, dějepisu nebo výtvory v rámci výchovy výtvarné či pracovní. Podívejte se do fotogalerie.

Všem maminkám srdečně blahopřejeme!

Všechno nejlepší k MDŽ

Všechno nejlepší k MDŽ

Paní učitelky, maminky, babičky - velké díky za vše!

Neučíme se pro školu, ale pro život

Neučíme se pro školu, ale pro život„Non schoale sed vitae discimus“ (Seneca).
Tato myšlenka římského filozofa Senecy (4 př. n. l. – 65 n. l.) je zejména mezi školáky velmi oblíbená a každému pedagogovi je čas od času jeho svěřenci připomínána. Většinou se od dětí a studentů nejedná o citování slavného starověkého myslitele, mnozí o něm ještě neslyšeli. K uším učitelů doléhá její (nevědomá) parafráze – „K čemu nám to (v životě) bude“.
Vysvětlení, proč se učíme právě to nebo ono, není vždy jednoduché, ale existuje způsob, jak se s tím vypořádat. „Nudnou“ teorii předkládat dětem také jinými formami. Všichni pedagogové naší školy mají tuto zásadu na paměti a snaží se poznatky spojovat s reálným životem, propojovat zdánlivě nesouvisející témata nebo oblasti. Prostředkem jim jsou nejen všemi předměty tematicky prostupující projektové dny, ale i každodenně vhodně využívané mezipředmětové vztahy. Vhodné příležitosti se nabízejí v takzvaných, dětmi oblíbených, výchovách. Například v hudební výchově, u nás nejpopulárnějším předmětu, děti zjistí, že zvuk je ve své podstatě mechanické vlnění, o kterém se učí ve fyzice. Činnosti ve výtvarné a pracovní výchově se zase neobejdou bez povědomí o geometrických útvarech a pokud by si chtěly postavit nějaký složitější model, nejprve se musí naučit „číst“ v technických výkresech. Aby děti opravdu pomohly přezimujícím ptáčkům, když pro ně vyrobí krmítko, musí vědět, jakou hostinu jim připravit, a to se dozví v přírodovědě. V současnosti již tradiční halloweenská dýňová dekorace si také určitě zaslouží dějepisný komentář, proč vznikla. A co předvánoční pečení cukroví? Každý recept je přece vyjádřen matematickým poměrem. V naší škole existuje jedno specifikum. Děti mají nemocnou duši a velice účinným lékem je smích a radost. Tuto skutečnost si naši pedagogové uvědomují a snaží se, aby obojího bylo mezi nimi co nejvíce. Jedná se o emoce v důsledku chemických reakcí v organismu. A nejen v přírodopise se děti dozví, jak jsou pro život potřebné a důležité. Třeba 21. ledna v projektovém výuce. V ten den je totiž Mezinárodní den objímání.
Začali jsme Senecou, tak s ním také skončíme.
„Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura“ (Lenošení bez vzdělávání znamená smrt a hrob pro žijícího člověka).
V naší škole pro ŽIVOT učíme!

Čas zklidnění

Čas zklidněníNastal čas, kdy se rozzáří poslední – 4. svíčka adventního věnce. Pro naše předky to znamenalo završení období zklidnění, očekávání příchodu Spasitele. Pro mnohé z nás dospělých naopak vidina konce horečného shánění, pečení, úklidu. A pro děti? Vyvrcholení rozechvívajícího očekávání Štědrého večera. Také naše děti si s pomocí paní učitelek tuto vzrušující dobu ještě umocnily výzdobou a výrobou neodmyslitelných předvánočních symbolů. Třeba adventních svícnů. Podívejte se do fotogalerie.
A co původní smysl Adventu – zklidnění? Naštěstí jsme si ho pouze posunuli na nadcházející vánoční svátky. Veškerý předvánoční shon směřuje právě k nim. Všichni je chtějí pro své blízké vytvořit vždy krásné a pohodové, plné klidu. Tak ať se nám to všem podaří!

Mezinárodní den zdravotně postižených

Mezinárodní den zdravotně postiženýchAdventní dobu má většina dětí i dospělých spojenou s obdarováváním. Generálka přichází v předvečer svátku svatého Mikuláše, ostré představení má svůj čas na Štědrý večer.
Těmto svátkům předchází i jiné důležité datum Adventu - 3.prosinec. V ten den si již bezmála 30 let připomínáme Mezinárodní den zdravotně postižených. Lidé s hendikepem jsou mezi námi a je naší povinností dělat vše proto, aby mohli žít svůj život co nejplnohodnotněji. Pokud se o to budeme snažit, obdarováváme je tím nejhezčím způsobem. A nesmíme také zapomínat na Ty, kteří jsou mnohdy zcela neprávem v pozadí – s nemocnou duší. Většinou jejich problém není vidět, ale vypořádat se s ním není o nic lehčí.

Škola v plném proudu

Škola v plném proudu

Na přelomu října a listopadu je život ve školách v plném proudu. Prázdninová dobrodružství jsou již zastíněna každodenními povinnostmi. Je čas usilovné práce – učení se novým poznatkům, zkušenostem. Zajisté náročný úkol pro všechny děti, obzvláště pro ty hospitalizované. Všechno musí zvládat mimo domov, v odloučení od svých blízkých.
Naši pedagogové dělají maximum, aby se dětem školní práce dařila co nejlépe. K tomu přispívá i pracovní prostředí. S pomocí paní učitelek si jej děti pravidelně zdobí a upravují. Nyní v duchu podzimní přírody a tajemných svátků českých Dušiček či anglosaského Halloweenu.
Podívejte se do fotogalerie!

Září je měsícem, kdy se vše točí okolo dětí školou povinných, zejména těch nejmenších – prvňáčků. Zajistit vše potřebné pro zdárný rozběh školního roku je náročné nejen pro rodiče. Zvládnout tuto hektickou dobu bez pomoci prarodičů, by v mnohých případech nebylo možné.
1. října mají senioři svůj svátek, nezapomeňme jim připomenout, jak si jich vážíme, máme rádi. Nejen pro jejich lásku, starostlivost a každodenní pomoc. Předávají nám, našim dětem, budoucím generacím nedocenitelné hodnoty - moudrost a životní zkušenost.
Milé babičky a dědečkové, děkujeme Vám!

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 na ZŠ při DPN Velká Bíteš,vzhledem k celozávodní dovolené zdravotnického personálu, bude zahájen ve středu 8. 9. 2021. Žáci se zde účastní každodenní prezenční výuky v rámci redukovaného rozvrhu / 20-25 hodin týdně/, který je koncipován v souladu s léčebným režimem hospitalizace. Výuka hlavních předmětů je plně zajištěna speciálními pedagogy kvalifikovanými v oborech etopedie a psychopedie. U žáků 9.ročníků zajišťujeme možnost doplňování, prohlubování a procvičování si učiva z ČJ a M dobrovolnou formou, jako přípravu k přijímacímu řízení na středoškolské vzdělávání. Během hospitalizace jsou třídní učitelé ve spojení s kmenovými školami hospitalizovaných žáků. Dotazy rodičů i pedagogů kmenových škol mohou být kladeny buď písemnou formou na mail bednarova.alice@centrum.cz nebo telefonicky na číslo 566532442.
Přeji všem pracovníkům škol, žákům i jejich rodičům klidný a úspěšný školní rok 2021/2022 a vykročme pravou nohou. Mgr. Alice Bednářvá, ředitelka školy

Mezinárodní den dětí

Mezinárodní den dětíVyhlášení celosvětového svátku dětí bylo doporučeno už v roce 1925 na Světové konferenci pro blaho dětí v Ženevě. V roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen vyhlásila na 1. červen Den pro ochranu dětí, později Mezinárodní den dětí.
OSN usilovala datum dětského svátku sjednotit pro všechny země a vybrala 20. listopad, kdy přijala v roce 1959 Deklaraci o právech dítěte (Úmluva byla podepsána až o 30 let později v roce 1989). Například 23. dubna mají děti svůj svátek v Turecku, druhou neděli v květnu ve Velké Británii, Španělsku, poslední neděli v květnu v Maďarsku, 1. června v ČR a většině východní a jihovýchodní Evropy, Číně, Mongolsku a v dalších státech Asie, druhou neděli v červnu v USA, 20. září v Německu a Rakousku, 20. listopadu ve Francii, Španělsku, Finsku, Švédsku, Švýcarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Srbsku, na Kypru, Řecku, Kanadě, Egyptě, SAE, Izraeli, JAR, čtvrtou neděli v říjnu v Austrálii (slaví celý dětský týden).
Význam této připomínky a oslavy dětí je po celém světě stejný nehledě na termín. Upozornit na jejich práva a potřeby. Úmluvu o právech dítěte ratifikovalo 196 států, k jejímu naplňování však zdaleka nedochází.

Nejen dětem naší školy přejeme vše nejlepší k svátku!

Velikonoční poselství

Velikonoční poselstvíJiž podruhé nás čekají Velikonoce v režimu přísných epidemiologických opatření, která nám neumožní prožít je tak, jak jsme byli po generace zvyklí. Ať už v duchu křesťanských či lidových zvyků a tradic.
Provoz naší školy omezen nebyl, žáci se vzdělávají prezenčně po celý rok. Díky tomu si mohli vytvořit nejen atmosféru tohoto svátečního období svými výtvory, ale také si o něm připomenout, případně doplnit znalosti. O tom, že se jim to povedlo, se můžete přesvědčit ve fotogalerii. Nemalou zásluhu na tom mají naše paní učitelky, které dětem vydatně pomáhaly – děkujeme.
Hlavním poselstvím těchto svátků je naděje. Přejme si proto společně, aby ty příští Velikonoce byli již takové, na jaké se každoročně těšíme.
Klidné velikonoční svátky!

Memento

Memento

11. března jsme si připomněli nejen smutné, ale především varovné výročí havárie v jaderné elektrárně Fukušima v Japonsku. Důsledkem ničivého zemětřesení a následné vlně tsunami došlo k výbuchu 3 reaktorů, kdy do ovzduší začalo nekontrolovaně unikat obrovské množství smrtícího radioaktivního materiálu, následně ještě navýšeného o radioaktivní páru z reaktoru 4, který sloužil jako sklad vyhořelého paliva. I po deseti letech po havárii je nemožné učinit opatření vedoucí k eliminaci katastrofy. Radioaktivitou jsou zamořeny mimo jiné spodní vody i vody oceánu ve vzdálenosti mnoha tisíc kilometrů. Okolí elektrárny zeje prázdnotou. Veškerá půda musí být dekontaminována. Jedná se o 22 milionů metrů krychlových. Tento radioaktivní odpad tu zůstane navždy společně s masou vody, která stálé slouží k ochlazování reaktorů a spotřebovává se jí denně 350 tun. Ta se však nedá skladovat do nekonečna. Současné technologie však nejsou schopny její dekontaminace, stejně tak, jako odstranit (zakonzervovat) palivo v poškozených reaktorech. Radioaktivita je tak silná, že jí neodolá ani elektronika vysílaných robotů.
Nejen tyto události, ale i souvislosti lidské činnosti při využívání energetických zdrojů jsou součástí environmentální výchovy našich žáků. Rčení „Dobrý sluha, ale zlý pán“ v tomto případě platí dvojnásob. Tato tragédie by měla být dalším mementem pro lidstvo. Jedná se o druhý případ tak závažného rozsahu (v roce 1986 havárie jaderné elektrárny Černobyl v Sovětském svazu). I přes nebývalý technologický pokrok je stále mnoho oblastí v přírodních zákonitostech, kterým prozatím nerozumíme nebo je nedokážeme bezpečně využívat. Tuto skutečnost bychom měli mít ve vlastním zájmu trvale na paměti.

Děti ulice

Děti uliceV souvislosti s významnými dny týkajících se dětí si každý z nás vzpomene na 1. červen, kdy mají svůj svátek. V jeho stínu bychom neměli zapomínat na další, neméně důležité datum 31. ledna – Den dětí ulice.
V tento den si připomínáme zvlášť palčivý problém. Ne všechny děti prožívají šťastné dětství. Mnohé jsou vystaveny nelidským podmínkám bezdomovectví se všemi nevyhnutelnými důsledky pro jejich budoucnost. Tato neblahá skutečnost není pouze záležitostí třetího světa. Stále častěji se s ní můžeme setkávat i ve společnostech tzv. vyspělých, bohužel i u nás.
31. leden byl vybrán jako výročí smrti Jana Boska. Tento italský kněz a pedagog vybudoval již během svého života obrovské množství institucí pomáhajících zejména dětem bez domova. A to v době, kdy děti žádnými právy nedisponovaly (působil v počátcích druhé poloviny 19. století). Jeho pohled na lidská práva, který úspěšně prosazoval ve svých institucích, byl doslova revoluční, vzhledem k tehdejším názorům. Právo na důstojný život pro každého považoval za samozřejmost. V současnosti díky jeho odkazu působí celosvětové hnutí se stovkami škol, internátů a jiných výchovně vzdělávacích institucí včetně ČR.
Všichni, kdo se snaží nelehkou situaci bezprizorných dětí zlepšit, zasluhují nejen úctu a obdiv, ale v co největší míře také pomoc. Děti ulice si takový život nevybraly.

Informace pro rodiče a kmenové školy

Dne 4. 1. 2021 byla zahájena běžná prezenční výuka na naší škole.
Klasifikace dítěte z jednotlivých předmětů získaná během hospitalizace a potřebná k uzavření 1. pololetí 2020/2021 bude do kmenových škol zasílána v týdnu od 18.1. do 21. 1. 2021- prostřednictvím DS.

Adventní doba

Adventní doba

Atmosféru prvního adventního týdne nemohly naše děti prožívat z důvodu epidemiologické situace ve škole. Nyní je už vše v normálu, a proto se s radostí okamžitě pustily společně s vyučujícími do činností, které umocňují prožitek z tohoto krásného ročního období – Adventu.
Prostory školy zdobí vše, co tento tajemný čas symbolizuje. Betlém s Ježíškem, zasněžený kostelík nebo vánoční hvězda. Ze tříd se v hodinách hudební výchovy ozývají koledy – nepřekonatelné evergreeny hrající se po mnoho staletí po celém světě. Své nenapodobitelné kouzlo neztratily i přesto, že letos znějí beze zpěvu.
Zaměstnanci i žáci Vám všem přejí, co nejvíce klidu a pohody v adventní době!
Na výzdobu školy se můžete podívat ve fotogalerii.

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA

Dnem 30. 11. 2020 byla plnohodnotně obnovena výuka v ZŠ při DPN.

Svatý Mikuláš z Myry

Svatý Mikuláš z Myry

V předvečer 6. prosince si nejen křesťané celého světa připomínají úmrtí svatého Mikuláše. Děti mají toto výročí spojeno s napětím a očekáváním. Jak dopadne návštěva tajemného muže s bílým vousem, často v doprovodu čerta a anděla? Mnohé i z těch starších netuší, proč k tomuto setkání každoročně dochází.
Tento lidový zvyk – obdarování dětí drobnými dárky, případně jejich kárání, vznikl na základě životního odkazu skutečné postavy, Mikuláše z Myry.
Historicky doložených dat z jeho života není mnoho. Jisté však je, že se těšil mezi lidmi veliké oblibě pro svoji ochotu nezištně pomáhat. To bylo důvodem mohutného rozmachu Mikulášova uctívání po jeho smrti (†6. prosince přibližně mezi roky 345 až 351) a vzniku mnoha legend z jeho života.
Pravděpodobně ta nejznámější, kdy Mikuláš pomohl v utajení zchudlé rodině, dala základ mikulášské nadílce. Jedna verze tohoto příběhu hovoří o tom, že Mikulášem vhozený měšec s penězi, který měl chudé rodině pomoci, neplánovaně dopadl do zavěšené sušící se punčochy. To vedlo v některých zemích k tradici dávání punčoch za okno a k jejich používání jako dárkového balení. Jiná legenda říká, že Mikuláš i po své smrti každý rok o Vánocích procházel svým městem. V přestrojení obcházel obydlí chudých a kladl jim přede dveře pozlacená jablka a ořechy.
Krajově i národnostně se zvyky spojené se sv. Mikulášem liší. V Rakousku např. chodí Nikolo s čertem Krampusem, v Anglii Father Christmas, ve Francii Saint Nicolas, v Holandsku Sinterklaas, v Portugalsku Pai Natal, v Turecku Noel Baba. Do Severní Ameriky se dostal sv. Mikuláš v jistých přeměnách. Legendy o něm se propojily s tradicí severského folklóru a vznikl Santa Claus, přijíždějící na saních tažených soby. V Čechách jsou nejstarší záznamy o mikulášské nadílce ze 14. století.
Díky Mikulášovým vlastnostem vyznačujícím se láskou, laskavostí, soucitem nebo milosrdenstvím se s ním mohou všechny děti každoročně setkávat i po jeho smrti. Jeho poselství je věčné.

UPOZORNĚNÍ - DŮLEŽITÉ

Na základě doporučení KHS ředitelka školy - po konzultaci s vedením DPN - rozhodla z epidemiologického hlediska, z důvodu karantény dětí, o dočasném přerušení prezenční výuky v ZŠ.
Ve dnech 19.11. - 23.11. 2020 uděluje z výše uvedeného důvodu - dle §24  zákona  č.561/ 2004 sb. - ředitelka 5 dnů ředitelského volna.
Ve dnech 26. 11. a 27. 11. 2020 ředitelka školy zažádá MŠMT o změnu organizace školního roku 2020/2021. 

Mezipředmětové vztahy

Mezipředmětové vztahy

Důležitost provázanosti učiva, tzn. využívání souvislostí a logicky na sebe navazujících tematických celků mezi jednotlivými předměty, si všichni pedagogové naší školy uvědomují. Pro dobré pochopení a vštípení nových poznatků je podstatným faktorem také snaha o zapojení co nejvíce smyslů. Zde má nezastupitelné místo výtvarná a pracovní výchova. Tyto zdánlivě nesouvisející „odpočinkové“ předměty u žáků mimo jiné významně upevňují znalosti například z historie, literatury, přírodovědy, jazyků nebo třeba fyziky. Krátkou ukázku takového komplexního pojetí vzdělávacího procesu můžete zhlédnout ve fotogalerii. Za pomoci šikovných paní učitelek si naše děti průběžně zdobí prostory školy.
Podívejte se.

Světový den zvířat

Světový den zvířat4. října mají svátek Františkové, všem srdečně blahopřejeme!
V tento den si také připomínáme Světový den zvířat, jejichž patronem je Svatý František z Assisi. S životem tohoto ochránce všeho živého jsou naše děti při výročí jeho smrti každoročně seznamováni.
Je to také vhodná příležitost zopakovat si a prohloubit některá témata environmentální výchovy. Mnohdy se setkáváme s úzkým pojetím tohoto předmětu, to znamená s negativními dopady lidského působení na Zemi pouze na člověka. Lidé jsou ale jen jedněmi z mnoha obyvatelů naší planety a většina těch ostatních má mnohem delší historii. Nesmíme zapomínat na nevyhnutelnost respektování zákonitostí života veškeré fauny i flóry naší planety. V opačném případě je katastrofický scénář nejen pro lidskou rasu nevyhnutelný. Červený seznam ohrožených živočichů a rostlin, který sestavuje Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN), čítá už přes 120 tisíc druhů. Více než 32 tisícům z nich hrozí v blízké době vyhynutí.
Světový den zvířat si naši žáci připomínají také výtvarnou a pracovní činností, pro letošní rok tematicky zaměřenou na šelmy -viz fotogalerie.

Nový školní rok 2020/2021

1.září 2020 jsme zahájili výuku na ZŠ při DPN Velká Bíteš - školní rok 2020/2021.
Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR se bude jednat o období ne zcela jednoduché. Očekává nás mnoho změn a překážek, se kterými se budeme muset vyrovnat. Nutností se stane vycházet z aktuální situace - flexibilně na ni reagovat a přizpůsobovat se.
Bonusem naší školy je fakt, že s dětmi pracují speciální pedagogové s letitou praxí, mající adekvátní zaměření - etopedie, psychopedie. Ředitelka školy a všichni třídní učitelé jsou maximálně nakloněni a připraveni na spolupráci s kmenovými školami. Snahou je vzájemná spokojenost všech čtyř stran - ZŠ při DPN + dítěte + kmenové školy + rodičů. Aplikací zkušeností z praxe napomáháme úspěšnému znovuzačlenění dítěte do původního třídního kolektivu /po ukončení hospitalizace/. Rodiče či zákonní zastupci mohou kdykoliv telefonovat, napsat mail a informovat se na prospěch + chování dítěte. Vítáme veškerý zájem, spolupráci, ochotu atd., neboť vše je velkým pomocíkem pro úspěšnou psychickou rekonvalescenci dítěte nejenom v našem zařízení, ale i v kmenové škole a následně pak v domácím prostředí.

Den české státnosti

Den české státnosti

28. září si připomeneme smrt patrona české země Svatého Václava.
Pro děti školou povinné je tento den určitě významný také tím, že se jedná o státní svátek, tudíž nemusí do školy.
I když je pohled historiků na jednoho z prvních Přemyslovců často rozporuplný a mnohé události z jeho života jsou dílem nepodložených legend, Svatý Václav se stal symbolem české státnosti a v nelehkých dobách českých dějin také významným stmelujícím prvkem národního uvědomění a jednoty.
Všechny souvislosti spojené s tímto významným výročím si naši žáci každoročně připomínají v hodinách občanské nauky a dějepisu. Zcela jistě je již v budoucnu nepřekvapí otázka, kdo byl Svatý Václav, vyobrazený na naší dvacetikoruně.

Červnové environmentální soustředění

Červnové environmentální soustředění

Environmentální výchova se stala již běžnou součástí vzdělávání žáků a studentů všech typů škol. V té naší byl v letošním školním roce kladen zvýšený důraz na problematiku globálního oteplování a jeho důsledků pro život na Zemi.
Žáci si ve výuce prohlubovali znalosti v oblasti základních podmínek života, ekosystémů a zejména vztahu člověka k životnímu prostředí s důsledky lidské aktivity na něj.
V měsíci červnu si své environmentální znalosti ověřili.
Ti starší si například zahráli hru „Superčlověk“, kdy museli na základě svých znalostí „vytvořit“ člověka naprosto šetrného k přírodě, podporujícího jeho ochranu i se zdůvodněním jeho vlastností a chování. Ti mladší měli zase za úkol vyzdobit si třídy na dané ekologické téma.
Výsledky jejich snažení potvrdily, že tato oblast výchovy byla úspěšná.
Fotodokumentaci si prohlédněte ve fotogalerii.

Kyberprostor - dobrý sluha, ale zlý pán

Kyberprostor - dobrý sluha, ale zlý pán

Nebezpečných jevů v kyberprostoru je velmi mnoho. Nejzranitelnější skupinou jeho uživatelů, v dnešní době již nepostradatelné technické vymoženosti, jsou děti. O tom, že se nejedná o marginální problém, se v naší škole přesvědčujeme poměrně často. Mnohé z dětí mají zkušenosti s různými formami kyberšikany, kyberstalkingu či sextingu nebo jsou postiženy patologickými závislostmi na internetu, sociálních sítích, hraní her apod.
Dané problematice se pedagogové ve spolupráci se zdravotníky věnují celoročně. Cílem je, aby si děti osvojily správnou orientaci a chování v internetovém prostředí. Před letními prázdninami je tato snaha ještě intenzivnější. Během delšího volna děti tráví na internetu (sociálních sítích) mnohem více času a zvyšují se i rizika s tím spojená. Mimo obecných zásad, jak se v kyberprostoru bezpečně pohybovat, je kladen důraz na konkrétní nebezpečné jevy, reálné případy a jejich řešení, metody manipulace dětí, tedy to, co je ohrožuje nejvíce, případně na koho se obrátit v případě patologických jevů.
Nejlepší prevencí je však rozumné, přiměřené, co nejvíce účelné využívání internetu. Sociální sítě dětem nenahradí osobní kontakt, prožívání opravdového života. Především tuto skutečnost se snaží pedagogové dětem předat. Pokud se jim to podaří, bude z rčení „Dobrý sluha, ale zlý pán“ platit většinou jen ta první část.

INFORMACE PRO KMENOVÉ ŠKOLY HOSPITALIZOVANÝCH ŽÁKŮ

INFORMACE PRO KMENOVÉ ŠKOLY HOSPITALIZOVANÝCH ŽÁKŮVeškerá klasifikace a informace o průběhu školní docházky / Osobní záznam / hospitalizovaných žáků budou  zaslány formou důvěrné korespondence do datových schránek příslušných kmenových škol - nejpozději do 23. 6. 2020.

Program školské primární prevence

V únoru naši žáci absolvovali tematicky zaměřené programy „Selektivka na klíč“, které si pro ně připravily pracovnice organizace Střed, z. ú. z Třebíče. Původně měla tato aktivita zahrnovat tři celodenní setkání, epidemiologická  opatření již neumožnila to třetí – březnové.

Hlavním cílem akce bylo posílení kompetencí dětí při orientaci ve složitém sociálním prostředí, kde se ve zvýšené míře vyskytují rizikové faktory.

Záměr programu se povedl, všichni zúčastnění byli spokojení a věříme, že i díky němu se v budoucnu snadněji vypořádají s výše uvedenými nástrahami.

Mimo lektorek organizace Střed, z.u.  si veliké poděkování zaslouží naše paní učitelka Anna Hrubá, jež celý program zajistila. Fotografie si prohlédněte v galerii.

Děkujeme!

ZMĚNA - UPOZORNĚNÍ

ZŠ při DPN Velká Bíteš na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotníctví ve spolupráci s MŠMT opětovně zahájila prezenční výuku dne 11. 5. 2020.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Vzhledem k tomu, že ZŠ při DPN Velká Bíteš je zařezena do sítě škol, platí i pro naše zařízení mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterými se s účinností ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Po ukončení jarních prázdnin 15. 3. 2020 zůstává naše škola i nadále uzavřena, a to až do odvolání mimořádného opatření.
Mgr. Alice Bednářová, ředitelka školy

Informace zřizovatele ZŠ při DPN Velká Bíteš

Informace zřizovatele ZŠ při DPN Velká Bíteš

Březen- měsíc knihy

Březen- měsíc knihyAno, před několika lety se slavil a připomínal "svátek knihy" vehemnetně, až to někomu mohlo být nepříjemné. Jako dárky ze školy za výborné výsledky v soutěžích, olympiádách atd, se dostávaly knihy.
     Dnešní doba je však jiná, zcela diametrálně odlišná. Děti jsou vtaženy do síly sociálních sítí - čtou si maximálně příspěvky a komentáře na FB, blogy na webech atd. A to je velká škoda. Vždyť právě "ve společnosti knihy" - její četby - nám na maximum pracuje fantazie. Barvité představy se mohou pro některé stát dokonce i životní inspirací. Četba je nenásilný výchovně - vzdělávací prostředek - podporující obohacování slovní zásoby, rétoriku, myšlení a v neposlední řadě se jedná o skvělou formu relaxace. A proto se "naše škola" bude "březnové oslavenkyni" věnovat ve všech vyučovaných předmětech v rámci mezipředmětových projektů jednotlivých skupin.

Významné výročí

Významné výročí

27. 1. 2020 si připomínáme 75. výročí osvobození koncentračního tábora smrti Osvětim sovětskými vojáky. Za dobu tragické historie tohoto vyhlazovacího tábora nacistického Německa, tedy od roku 1940 až do roku 1945, v něm mimo nepředstavitelného utrpení našlo smrt asi 1.400.000 lidí. Vražděni byli nejen Židé, ale prakticky všechny národnosti okupované Evropy, české a slovenské vězně nevyjímaje. Toto výročí je nejen připomínkou nelidské genocidy vůči lidem různých národností spáchané nacisty a jejich pomahači v letech 2. světové války, ale také varováním před rizikem vzniku něčeho tak hrůzného.

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných žáků

Veškerá klasifikace žáků získaná během hospitalizace v DPN bude kmenovým školám odeslána během druhé poloviny ledna 2020 /nejpozději však 20.1.2020/ do datových stránek příslušných škol.

Přejeme úspěšný rok 2020

Přejeme úspěšný rok 2020

Aktualita nejen pro nadšence fyziky

Aktualita nejen pro nadšence fyziky

Již v lednu můžeme sledovat jeden ze zajímavých astronomických úkazů – polostínové zatmění Měsíce. Všem, kteří si nechtějí nechat ujít tuto kosmickou událost, připomínáme, že k ní dojde v pátek 10. ledna od 20.10 hodin SEČ.

Přejeme dobrou viditelnost!

Vánoční přání

Vánoční přání

Vánoční výzdoba

Vánoční výzdoba

Především děti již netrpělivě očekávají vánoční svátky. Svátek svatého Mikuláše a sem tam poletující vločky jsou pro ně znamením, že se blíží. Naši žáci společně s paní učitelkami si tuto tajemnou atmosféru vytvořili také krásnou adventní výzdobou školy.

Podívejte se do fotogalerie.

Adventní čas

Adventní časNedělí 1. prosince byl zahájen adventní čas -začalo tak období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. K adventnímu času se váže několik tradic s ním spojených
 • adventní věnec - nese symbolický význam - má zajistit svému majiteli štěstí, lásku, zdraví a bohatství.
 • 4. prosinec - má svátek Barbora a v tento den se vžila tradice řezání "barborek", tj. větviček jakýchkoli stromů a keřů, které mohou do vánoc rozkvést, nejčastěji třešňových."Barborka", která rozkvetla do Vánoc, přináší do domu štěstí a děvčatům na vdávání předpovídá do roka svatbu.
 • 5. prosinec - v podvečer podle  tradice obchází sv. Mikuláš ve společnosti anděla a čerta rodiny s dětmi, děti jsou tázány, zda jsou hodné, mohou přednést básničku nebo zazpívat písničku. Většina děti dostává sladkosti, ovoce, ale najdou se i zlobivější, které obdrží dar od čerta - uhlí a brambory.
 • v adventní době si lidé vyzdobují domovy jmelím, pečou vánoční cukroví, poslouchají čí zpívají vánoční koledy. I naši žáci pod „taktovkou“ skvělého pana učitele hudební výchovy Mgr.Richarda Kučery, zpívají velké množství vánočních písní a koled a musím říct, že si to náležitě užívají.
 • nNa samém sklonku adventu provoní dům upečená vánočka a ozdobený vánoční stromek. Adventní doba je ukončena 24.prosince Štědrým dnem - narozením Ježíška –spojeného s vánoční nadílkou pod stromečkem. Štědrý den je dnem svátečním.
Pojďme si tedy i my užít poklidný adventní čas.

Sorbon – pes fotbalista

Sorbon – pes fotbalista

Dne 18. 11. 2019 prezentovalo na naší škole občanské sdružení Zábavné a Preventivní Soutěže ze Štramberku svůj program zaměřený na vztah lidí ke zvířatům. Žákům i pedagogům byly poutavým a poučným způsobem sděleny důležité informace pro výchovu a výcvik psů. Atraktivita této akce byla umocněna nevšední podívanou, praktickými ukázkami bezchybného chování čtyřnohého kamaráda – psa Sorbona. Program byl ukončen „utkáním“ v kopané mezi žáky a Sorbonem, kde tento psí šampion předvedl své dovednosti v ovládání míče. Všichni přítomní budou na toto setkání zcela jistě dlouho vzpomínat. Fotografie z programu viz fotogalerie.

Děkujeme!

Šikovné ruce

Šikovné ruce

Žáci naší školy, kteří rádi tvoří z různých materiálů, se v letošním školním roce pravidelně scházejí v kroužku Šikovných rukou. Zde nejen realizují a prezentují své nadání v této oblasti, ale také získávají nové zkušenosti a inspiraci od paní učitelky Milady Poláčkové, která tuto mimovyučovací zájmovou aktivitu vede.

Paní učitelce za její ochotu a snahu děkujeme a šikovným dětem přejeme hodně pěkných výtvorů.

Nácvik evakuace žáků

V pondělí 4. listopadu 2019 proběhl v devátém ročníku naší školy nácvik evakuace žáků v případě náhlého požáru. Děti byly nejprve teoreticky seznámeny s postupem evakuace, s únikovou cestou, druhy a použitím hasicích přístrojů, připomněly si telefonní čísla, na která v případě nebezpečí mohou volat. Poté si evakuaci vyzkoušely prakticky. Nácvik zvládly na výbornou. Na závěr nutno říci, že našim přáním je, aby evakuace školy v případě požáru probíhala vždy jen cvičně.

Mgr. Richard Kučera

Beseda - Právní povědomí

Beseda - Právní povědomí

Dne 5. 11. 2019 proběhla na naší škole beseda žáků s příslušníkem PČR na téma – Právní povědomí.
Akce byla zorganizována pro žáky 2. stupně v rámci doplnění a rozšíření poznatků ve společenskovědní vzdělávací  oblasti. Lektor žákům zajímavým a neformálním způsobem vysvětlil mimo jiné základní pojmy z právní a trestně právní terminologie. Toto přínosné a poutavé setkání se mohlo uskutečnit díky vstřícnosti Policie ČR -  Územního odboru ve Žďáře nad Sázavou nad Sázavou.

Děkujeme!

Halloween

Halloween

Svátek připadající na 31. října, den před křesťanskou slavností Všech svatých. V minulosti se Halloween uctíval výhradně v anglicky mluvících zemích, po roce 1989 získal své příznivce i u nás. Jeho historie sahá k slavnostem Samhain, kdy skotští Keltové slavili konec žní a příchod zimy. K jeho tradičním symbolům patří dýně, kostýmy, masky, strašidelná výzdoba a černé kočky. Některé z nich se staly inspirací pro výtvarnou tvorbu našich žáků. O tom, jak se jim to s pomocí paní učitelek povedlo, se můžete přesvědčit ve fotogalerii. 

Významný podzimní den

Významný podzimní den

Podzim, období barevné proměny přírody, je také spjat s mnohdy opomíjeným Mezinárodním dnem zvířat stanoveným na 4. října, den, kdy slavíme svátek Sv. Františka z Assisi, patrona všech zvířat. Tento mnich františkánského řádu zasvětil celý svůj život péči o nemocná a opuštěná zvířata.
Tomuto výročí byl na naší škole vyhrazen prostor pro připomenutí, že zvířata jsou důležitou a neodmyslitelnou součástí našeho světa, zasluhující přiměřenou úctu, respekt a péči.
Při této příležitosti si žáci vyrobili malé zoo – viz fotogalerie.

Škola v plném proudu

Škola v plném proudu
Počáteční napětí doprovázené očekáváním dětí i pedagogů pominulo. Každodenní školní práce se zdárně naplno rozběhla, ze zasloužených prázdnin zbyly pouze vzpomínky. Dokladem může být činnost našich žáků, kteří s pomocí šikovných paní učitelek vytvořili v rámci výtvarné a pracovní výchovy výzdobu školy. Prohlédnout si ji můžete ve fotogalerii.

Tak už nám to brzy začne....

Tak už nám to brzy začne....Žáci, kteří budou nastupovat do ZŠ při DPN Velká Bíteš mají k dispozici veškeré potřebné informace v sekci "Informace pro rodiče" a "Informace o škole" .
Přeji úspěšný start a poklidný školní rok 2019/2020. Mgr. Alice Bednářová - ředitelka školy

Prázdniny se blíží.....

Prázdniny se blíží.....Za pár dní bude konec školního roku. Všechny děti naší školy budou propuštěni do svých domovů. Přejeme jim, aby vykročily tou spávnou nohou a využily prázdniny k odpočinku a načerpání sil do nového školního roku.

Lahodné plody jarních zahrádek

Lahodné plody jarních zahrádek

Květen a červen = nejkrásnější měsíce v roce

Květen a červen = nejkrásnější měsíce v roceJsou před námi dva nejkrásnější měsíce v roce, kdy příroda je v plném rozpuku - všechno kvete, tráva je nádherně zelená, ještě čerstvá. Každý z nás si potřebuje někdy odpočInout- jednak my učitelé, ale i NAŠI žáci. Proto hoši a děvčata vypněte PC, tablety, mobilní telefony a HURÁ DO PŘÍRODY!

Klasifikace za 3. čtvrtletí 2018/2019

Žákům, kteří jsou zde hospitalizováni a do léčby byli přijati do  15.2.2019 bude uzavírána 3.čtvrtletní klasifikace, kterou zapíše třídní učitel do žákovské knížky. Ostatní žáci nebudou ve čtvrtletí klasifikováni a bude jim ponechána pouze dílčí klasifikace z jednotlivých předmětů v ŽK. / Žádáme, aby rodiče pravidelně na dovolenkách kontrolovali získané hodnocení školní práce svého dítěte, a to z důvodu následného nedorozumění a případných nejasností z nevědomosti - děkujeme /

Konečně je tady jaro......

Konečně je tady jaro......

Informace kmenovým školám a rodičům

08.01. 2019
Veškeré podklady potřebné k uzavření klasifikace na kmenových školách hospitalizovaných dětí budou naší školou odeslány nejpozději 17.1.2019. V případě potřeby dřívějšího doručení dílčí nebo závěrečné klasifikace na kmenovou školu kontaktujte ředitelku ZŠ při DPN VB Mgr. Alici Bednářovou bednarova.alice@centrum.cz, 566 532 442

Přejeme úspěšný rok 2019......

Přejeme úspěšný rok 2019......

Adventní čas v ZŠ při DPN Velká Bíteš

Adventní čas v ZŠ při DPN Velká BítešVzorek tvorby našich dětí  v čase předvánočním najdete ve fotogalerii.

Informace pro rodiče dětí nastupujících do ZŠ při DPN Velká Bíteš
- veškeré potřebné informace naleznete na našich stránkách.
V případě nejasností kontaktujte ředitelku školy na čísle:  566 532 442Začali jsme nový školní rok 2018/2019

Začali jsme nový školní rok 2018/2019

Organizace školního roku 2018/2019 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 4. března – 10. března 2019.

  Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
________________________________________________________________________________________Konec školního roku - vysvědčení

17.05. 2018
Naše škola není kmenovou školou hospitalizovaných dětí, tudíž nevydává vysvědčení - pouze zasílá podklady kmenovým školám, které na základě těchto informací vystaví žákům vysvědčení.
Veškerou klasifikace ze ZŠ při DPN budeme kmenovým školám odesílat v týdnu 11.6. - 15.6.2018, aby byly informace doručeny včas před klasifikačními poradami KŠ.

Jaro ve Velké Bíteši

24.04. 2018
Konečně jsme se dočkali.....

Princezna ze mlejna

28. března na Den učitelů secvičili členové dramatického kroužku pod vedením Mgr. Richarda Kučery pásmo písní, básní a pohádek, kde stěžejním bodem se stala pohádka Princezna ze mlejna. Představení bylo nejenom pro pedagogy, ale i pro lékaře a zdravotní sestry. Setkalo se s obrovským ohlasem a já říkám: "Jen tak dál...- děti a pane učiteli.Usmívající se

Pololetní vysvědčení

16.01. 2018
Pololetní klasifikace
     Blíží se čas pololetní klasifikace.
Upozorňuji, že ZŠ při DPN Velká Bíteš nevystavuje vysvědčení. Toto zůstává i nadále v kompetenci kmenové školy žáka. Do kmenových škol rozesílá ZŠ při DPN ode všech hospitalizovaných dětí získanou klasifikaci během pobytu v nemocnici /ze všech předmětů/, vždy v dostatečném předstihu, aby mohla kmenová škola na základě získaných podkladů vydat pololetní vysvědčení. Zákonní zástupci hospitalizovaných dětí si musí do kmenové školy pro výpis vysvědčení zajít osobně nebo se telefonicky dohodnout se zástupci kmenové školy.
ZŠ při DPN tyto služby nezajišťuje.
Veškerý potřebný materiál k uzavření klasifikace byl do kmenových škol žáků odeslán
15.ledna 2018.

Zajíčkova chaloupka

01.12. 2017
vystoupení dramatického kroužku
Dne 30.11.2017 jsme zahájili čas Vánoc nejenom venku padajícím sněhem, který plně dotvořil atmosféru, ale především vystoupením členů dramatického kroužku, kteří si pro pedagogy připravili ztvárnění  pohádky Zajíčkova chaloupka - pod vedením pana učitele Mgr. Richarda Kučery.  Velká pochvala a díky všem účinkujícím....

Školní rok 2017/2018 na ZŠ při DPN Velká Bíteš

Vyučování bude zahájeno v pondělí 4. 9. 2017 v 8.45h 

Věci potřebné do školy:
 • žákovská knížka
 • sešity - do každého předmětu alespoň jeden
 • učebnice + pracovní sešity
 • psací potřeby
 • rodiče nebo kmenová škola dodají kopii zprávy z PPP či ŠPZ
 • pokud má dítě IVP, kmenová škola zašle ZŠ při DPN Velká Bíteš elektronicky

Veškerá klasifikace dítěte je evidována a následně po propuštění zasílána na kmenovou školu.
Kmenová škola akceptuje hodnocení získané během pobytu v ZŠ při DPN Velká Bíteš.

_____________________________________________________________________________________________________

Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017

26.06. 2017

Ve školním roce 2016/2017 naší školou prošlo celkem 141 dětí.
První stupeň byl zastoupen počtem 48 dětí.      
Druhý stupeň
počtem 93 dětí.

Žáci byli převážně z běžných základních škol - jejich počet 116
/1.stupeň=44;  2.stupeň=72/.

Ze základní školy praktické navštěvovalo ZŠ při DPN Velká Bíteš 25 žáků. /1.stupeň=4;2.stupeň=21/

Etiologie hospitalizace v DPN:
 • ADHD a s ním spojené poruchy chování
 • silná verbální vulgarita +  fyzická agrese
 • nerespektování autority rodiče, učitele
 • záškoláctví
 • fyzický útok na dospělého
 • krádeže
 • děti AS/autistického spektra/
 • depresivní epizody
 • úzkostné stavy
 • fobické stavy ve vztahu ke škole


Aktuality

Světový den rádia

clanek
13. únor vyhlásilo UNESCO za Světový den rádia, k...

Naše odpoledne v knihovně

clanek
Při vyřčení slova knihovna se většinou každému vybaví regály a police plné knih. Toto je samozřejmě ...

Vysočina v zimě

clanek

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných dětí

In...

clanek
Adventní čas ...
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
U Stadionu 285 - 595 01, Velká Bíteš, tel. 566 532 442, email: reditelna.zs@zsdpnbites.cz
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Velká Bíteš

Created by © 2014 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy