logotyp
1 - (1)

Historie a součastnost

Historie a současnost Základní školy při dětské psychiatrické nemocnici ve Velké Bíteši

Historie a současnost Základní školy při dětské psychiatrické nemocnici ve Velké   Bíteši

Dětská psychiatrická léčebna ve Velké Bíteši byla založena v roce 1961. Od té doby se toto zdravotnické zařízení stalo neodmyslitelnou součástí našeho města a jeho budovu pozná hned každý obyvatel Bíteše a jejího blízkého okolí.

Léčebna je zdravotnické zařízení pro děti, které se zde nejen léčí, ale protože tu setrvávají delší dobu, musí se také vzdělávat.

Z kroniky školy se dovídáme, že od 1. září 1961 byla při léčebně zřízena základní škola a prvními učiteli zde byli pan učitel Jan Vodička, Zora Krupičková a Jan Denemarek, který vedle práce pedagoga vykonával rovněž funkci prvního ředitele školy. Učilo se ve třech třídách malotřídního typu, kde byli vzděláváni žáci všech ročníků. Od 1. ledna 1962 byla při škole zřízena třída mateřské školy, první zde pracovala paní učitelka Marie Machová.

Ve škole pracovalo během celého období mnoho učitelů, jmenujme např. K. Kašparová, J. Buršíková, H. Součková, Mgr. M. Oplatková, PhDr. J. Dvořák, J. Voborný, Mgr. M. Vlčková, Mgr. J. Musílková a další.

Školu za dobu její existence řídilo celkem 6 ředitelů. V září 1967 ji postihla bolestná ztráta – zemřel ředitel školy J. Denemarek. Prozatímním vedením byla pověřena paní učitelka Zdeňka Konečná. Od 1. ledna 1968 nastupuje na školu Mgr. Jaromír Kotík, byl ustanoven do funkce ředitele, kterou vykonával do 31. července 1979. Poté se ředitelkou stala paní učitelka Zdeňka Konečná, kterou vystřídal Mgr. Josef Kotačka. V této funkci pracoval ve škole do 31. prosince 1987. Od 2. ledna 1988 byla řízením školy pověřena Mgr. Dagmar Macholová, od 1.9. 2009 se stala ředitelkou školy Mgr. Alice Bednářová, která je jí doposud.

V 80. letech prošla DPL rozsáhlou rekonstrukcí. Původní jednopatrové budově přibylo další patro a vedle ní vyrostla přístavba, díky které se výrazně změnily a zlepšily podmínky pro pobyt dětí i práci všech zaměstnanců léčebny. Zkvalitnilo se školní prostředí a podmínky pro práci pedagogů, přibyly třídy, kabinety, zlepšilo se hygienické zázemí školy. Zvýšil se počet pacientů a tím i počet žáků, takže od školního roku 1989/1990 učitelé vyučovali ve 4 třídách, stále fungovala mateřská škola.

V r. 1993 se změnilo věkové složení pacientů léčebny. Byly přijímány děti ve věku 6 – 18 let, což pro školu znamenalo, že k 1. říjnu byla zrušena třída mateřské školy a škola od té doby vzdělává pouze žáky, kteří plnili povinnou školní docházku.

Od 1. července 2000 získala škola právní subjektivitu, je příspěvkovou organizací. V r. 2001 se naším zřizovatelem stal kraj Vysočina.

Ve zřizovací listině se dočteme, že škola poskytuje základní vzdělání žákům zdravotně postiženým, obtížně vychovatelným a též žákům nemocným či jinak oslabeným umístěným ve zdravotnickém zařízení. Co to znamená?

Pacienty léčebny jsou děti ve věku 6 – 18 let. Těm, kteří plní povinnou školní docházku, jsme povinni poskytnou základní vzdělání. V současné době jsme školou malotřídního typu, v 6 třídách vyučujeme žáky všech ročníků všech typů škol (ZŠ 9 ročníků, dříve ZvŠ 9 ročníků a PŠ 10 ročníků), poskytujících základní vzdělání.

Délka pobytů dětí v léčebně je různá: 3 – 5 měsíců. Rozdělení žáků ve třídách proto není neměnné, během školního roku se průběžně mění tak, aby ve všech třídách byl pokud možno stejný počet žáků. Během posledních školních roků prošlo naší školou 130 – 150 žáků ročně.

Povinností školy je zajistit výuku různých ročníků a klade zvýšené nároky na přípravu učitelek na vyučování a na spolupráci s kmenovými školami žáků. Žáci ve škole při zdravotnickém zařízení mají redukovaný rozvrh – vyučují se pouze 20- 25 hodin týdně. Škola se musí především snažit, aby děti po návratu do svých kmenových škol nebyly v probírané látce ve skluzu ve všech hlavních vyučovacích předmětech včetně jazyků anglického, německého, je-li třeba i ruského.
Od 1. července 2014 došlo ke změně názvu na Základní škola při dětské psychiatrické namocnici Velká Bíteš

Aktuality

Organizace školního roku 2023/2024 a očekávané změny ve školství

Obvyklá délka navštěvování naší školy hospitalizovanými žáky trvá v průměru 3 měsíce.  Z tohoto d...

ZŠ při DPN Velká Bíteš zahájení nového školního roku 2023/2024

Nový školní rok byl zahájen 4. září. Žáci přicházejí z kmenových škol, se kterými jsou naši speciáln...

Informace pro kmenové školy hospitalizovaných dětí

Veškerou dokumentaci ohledně hospitalizovaných dětí /osobní záznamy a získanou klasifikaci během pob...

Blíží se svátek modré planety – Země

Před více než 50-ti lety, 22. dubna 1970, se na různých místech Spojených států amerických shromáždi...

Dopravní výchova

Dopravní výchova – zaměření na dopravní značky
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
U Stadionu 285 - 595 01, Velká Bíteš, tel. 566 532 442, email: reditelna.zs@zsdpnbites.cz
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Velká Bíteš

Created by © 2014 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy