logotyp
Položek: 21-30 z celkem: 89   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  

Aktuality ZŠ Velká Bíteš

Velikonoce

Velikonoce

Kdy začíná jaro? Nejčastější odpověď by pravděpodobně zněla – o Velikonocích. Zásadním mezníkem změny ročního období jsou pro většinu lidí právě tyto svátky. A to bez ohledu na kalendářní datum jejich slavení, které je pohyblivé a připadá na první neděli po jarním úplňku. To znamená v období mezi 22. březnem a 25. dubnem.
Původ velikonočních svátků je dodnes předmětem vícero výkladů a s nadsázkou bychom mohli konstatovat, že i nekončící „přetahované“ mezi stoupenci jednotlivých směrů, kdy každý z nich je charakteristický důležitostí, symboly a průběhem oslav.
Pro křesťany jsou nejvýznamnějším svátkem, oslavujícím zmrtvýchvstání Ježíše Krista o „veliké noci“ (Bílá sobota), u nás proto název Veliko-noce. Symbolem je kříž, na kterém byl Ježíš Kristus ukřižován (v té době nejpotupnější způsob trestu smrti), svíce, jako světlo života (Ježíšovo zmrtvýchvstání) a beránek (Boží) ukazující nevinnost, čistotu a poslušnost (sebeobětování Ježíše Krista za spásu lidstva).
Pro Židy představují Velikonoce především oslavu Pesachu, to znamená vyvedení jejich národa z otroctví Egypta. Velikonoční beránek ukazuje Izraelitu jako člena „Božího stáda“.
Ateisté spojují Velikonoce zejména s oslavami jarní rovnodennosti, příchodem jara a není bez zajímavosti, že mnoho symbolů a neodmyslitelných zvyků pochází od Slovanů. Vynášení Morany – bohyně smrti (vládkyně zimy), zapichování rozkvetlých vrbových proutků podél okrajů polí, ranní koupel v potoce zajišťující zdraví a krásu dívek, barvení vajíček a zřejmě neodmyslitelná, pouze mezi západními Slovany praktikovaná, pomlázka.

Klidné a pohodové Velikonoce přejeme Vám všem!

Jarní prázdniny - ZŠ při DPN Velká Bíteš

17.02. 2023
Ve dnech 20. 3. - 24. 3. 2023 proběhnou jarní prázdniny, škola je uzavřena, děti pobývají na jednotlivých odděleních DPN.

Valentýn

Rekonstrukce tváře svatého Valentýna zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_ValentinLze konstatovat, že svátek svatého Valentýna, který připadá na 14. února, již zdomácněl také v našich končinách. Zdali je to zásluha především obchodníků, jež vycítili výbornou příležitost zvýšit tržby nebo k popularitě tohoto světce přispěl „hlad“ společnosti po všem, před rokem 1989, zapovězeném? Pravděpodobně je pravda obojí. Ať tak či onak, Valentýn, stejně jako například Halloween, zaujímá již v našem kalendáři významných dní výsadní postavení. Proto je na místě krátký historický exkurz po stopách vzniku této tradice.
Existuje k ní několik výkladů.
Jedním z důvodů měla být snaha křesťanské církve zamezit v pokračování oblíbeného pohanského zvyku starověkých Římanů – slavení tzv. Luperekálií (v polovině února). Ty byly zasvěcené bohu stád, úrody a hojnosti Faunovi, a také zakladatelům Říma, Romulovi a Removi. Proto papež Gelasius I. ustanovil roku 496 na den 14. února uctívání mučedníka svatého Valentýna (údajný den jeho smrti).
Další dvě teorie staví na legendách ze života dvou postav nesoucích jméno tohoto světce. Obě se vztahují na dobu vlády císaře Claudia II. (r. 268-270).
První vypráví o neochvějné víře římského kněze Valentýna v Krista, za což byl odsouzen k trestu smrti. Ještě před vykonáním rozsudku měl dceři svého žalářníka zázračně navrátit zrak i sluch.
Druhá legenda popisuje statečnost biskupa Valentýna z Terni, který nerespektoval císařův zákaz vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Tajně přesto oddával zamilované páry, což ho stálo život.
Valentýnské oslavy však dnešní podobu dostaly mnohem později. Patronem zamilovaných se svatý Valentýn stal až roku 1383 díky britskému básníkovi Geoffrey Chaucerovi a první historicky doloženou Valentýnku poslal francouzský vévoda Karel Orleánský své ženě roku 1415.

Informace pro rodiče hospitalizovaných žáků

ZŠ při DPN Velká Bíteš vysvědčení nevydává - není kmenovou školou dětí. Veškerou získanou klasifikaci v průběhu školní docházky dítěte během hospitalizace, odeslali třídní pedagogové do kmenových škol - dne 15. 1. , aby mohlo být 31. 1. 2023 vydáno vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023.

Adventní výzdoba

Adventní výzdoba

Adventní výzdoba patří tradičně k neodmyslitelným školním aktivitám předvánočního období. Děti se těší na příchod Ježíška. Ty mladší ještě s napětím, jaké překvapení pod stromečkem jeho návštěva přinese a ty starší s očekáváním, zdali se mezi vánočními dárky objeví ten vytoužený.
I když se děti naší školy nacházejí mimo domov, rozhodně o nenapodobitelnou adventní atmosféru nepřicházejí. Za trpělivé pomoci paní učitelek si i letos vytvořily to správné předvánoční klima. Veliké poděkování si zaslouží paní učitelka Milada Poláčková, která ke zdárnému výsledku přispěla největším dílem.
Podívejte se do fotogalerie.

5. prosinec

5. prosinec

Při zhlédnutí upoutávací fotografie k článku napadne mnohé čtenáře: „Co to má znamenat, v uvedený den je naše mysl přece naladěna na důležitou součást právě probíhající adventní doby – mikulášskou nadílku!? Zajisté se jedná o adekvátní reakci, konec roku je tradičně vyhrazen exkluzivnímu tématu – adventu s jeho vyvrcholením, Vánocemi.
5. prosince si však také připomínáme Světový den půdy, jehož datum stanovilo OSN v roce 2013. Vzhledem k podmanivosti adventu je však tato připomínka, pro veškerý život existenčně zcela zásadní, neprávem ve stínu.
Důvodů, proč bychom si něco tak běžného – hlínu pod našima nohama, měli připomínat, je spousta. Bez zdravé půdy bychom neměli žádné jídlo. Více než 90 % naší potravy roste z půdy. Půda také filtruje dešťovou vodu a vytváří z ní vodu pitnou. Existuje samozřejmě mnohem více argumentů nenahraditelnosti zdravé půdy a nezbytnosti činit kroky pro její zachování. Bohužel se tak neděje, v ČR každý den jen v důsledku výstavby a těžby přicházíme o 15 ha zemědělské půdy!
Nezapomínejme tedy, že pokud nezměníme ve vztahu k půdě své chování, naši potomci již nebudou mj. dobu adventní prožívat tak, jak jsme zvyklí, v jejím závěru v hojnosti jídla a pití. Citát Karla Čapka z roku 1929 je pro současnost nejen připomínkou, ale už varováním.
„Člověk se skutečně nestará, po čem šlape; žene se někam jako blázen a nanejvýš kouká, jaká jsou tuhle nahoře krásná oblaka nebo tamhle vzadu krásný horizont nebo krásné modré hory; ale nepodívá se pod své nohy, aby řekl a pochválil, že je tu krásná půda."


Nový školní rok 2022/2023 na ZŠ při DPN Velká Bíteš

Zahájení nového školního roku 2022/2023 na základní škole bude jako na všech ostatních školách ve čtvrtek 1. září 2022. Žáci během pobytu zde budou vyučováni dle RVP ZŠ při DPN přizpůsobeného individuálním potřebám jednotlivých dětí. Spolupráce s kmenovými školami je pro nás samozřejmostí.
Všem klientům, přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku, získání nových vědomostí, zkušeností a poznání prostředí společně s osobami napomáhající úspěšnému znovuzačlenění do běžného života.

ZŠ při DPN Velká Bíteš

Informace kmenovým školám a zákonným zástupcům hospitalizovaných žáků:
Veškeré podklady - získaná klasifikace během pobytu v DPN a závěrečné zprávy - byly odeslány přes DS příslušným kmenovým školám ke dni 22. 6. 2022

Květen - nejkrásnější měsíc v roce

Květen - nejkrásnější měsíc v roce Měsíc květen nám v České republice nabízí dva sváteční dny, které svým významem pro člověka přesahují nejen geografické hranice, ale také čas. Jejich symboly – mateřství a rodina, totiž vždy určovaly lidské dějiny, tedy i budoucnost.
Prvním z nich je Den matek slavící se po celém světě v různých dnech a jehož doložená historie sahá až do starověku. Ta novodobá oslava mateřství, maminek a mateřského pouta k celé rodině připadá u nás, stejně jako například v USA, Kanadě nebo asi polovině zemí Evropy, na druhou květnovou neděli, to znamená, že jeho datum je pohyblivé.
Druhé důležité výročí – Mezinárodní den rodin, má v kalendáři své pevné místo. V roce 1994 byl tento svátek Valným shromážděním OSN přiřazen 15. květnu. Jeho smyslem je neopomíjitelnost připomínky role rodiny ve společnosti i v osobním životě.
Podstatu, výjimečnost a oprávněnost obou svátků si každoročně připomínají také děti naší školy. Formou projektového vyučování v hodinách občanské výchovy, dějepisu nebo výtvory v rámci výchovy výtvarné či pracovní. Podívejte se do fotogalerie.

Všem maminkám srdečně blahopřejeme!

Všechno nejlepší k MDŽ

Všechno nejlepší k MDŽ

Paní učitelky, maminky, babičky - velké díky za vše!


Položek: 21-30 z celkem: 89   na první stranuo jednu stranu zpěto jednu stranu vpředna poslední stranu  
Základní škola při dětské psychiatrické nemocnici Velká Bíteš
U Stadionu 285
595 01 Velká Bíteš

telefon - škola: 566 532 442
telefon - ústředna: 566 531 431,
kl. 112 - sborovna, 113- ředitelna
e-mail: bednarova.alice@centrum.cz
e-podatelna: e-podatelna.zsdpnvb@seznam.cz
www: http://www.zsdpnbites.cz
DS: 7eysxk5

IČO: 70 831 386

Bankovní spojení:
MONETA Money Bank, a.s.
č. účtu: 152 895 560/0600

Created by © 2014 - 2023ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy